In de vordering stelt de christelijke vakbond dat de werkgevers (Geodis en GCS) een nabetaling moeten doen over de genoten vakantiedagen. Deze nabetaling moet net zo groot zijn als het gemiddelde aan overuren dat de personeelsleden werken. ​

Het gaat bij de twee bovengenoemde zaken om proefprocessen. ‘We willen hiermee van de rechter duidelijkheid krijgen over de uitbetaling van vakantiedagen. Die klopt volgens ons niet. Als wij gelijk krijgen, hebben zeker honderdduizend werknemers in de transportsector nog flink wat geld tegoed’, zegt Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen. ‘Het gaat dan al snel om een nabetaling van duizenden euro’s per werknemer.’ In deze procedure zorgt belangenorganisatie voor vrachtvervoerders TLN voor juridische ondersteuning aan werkgeverskant.

De uitbetaling van vakantiedagen is al langer onderwerp van gesprek met werkgevers in de transportsector. Aanleiding is een arrest van het Europese Hof van Justitie uit 2011. Volgens die uitspraak moet de beloning voor een vakantiedag gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. ‘Dat is in de transportsector nu duidelijk niet het geval’, zegt Van Rijssel. ‘De uitbetaling van een vakantiedag is uitsluitend gebaseerd op het relatief lage basissalaris. Er wordt geen rekening gehouden met toeslagen en de vele overuren.’ 

Via de bond zijn inmiddels meer dan 750 claims ingediend tegen ruim tweehonderd transportbedrijven. CNV wil nu met dagvaardingen tegen de twee transportbedrijven via de rechter duidelijkheid krijgen over de vakantiedagen-kwestie. De dagvaardingen zijn namens drie werknemers uitgebracht. Deze drie leden hebben hun gegevens aangeleverd en aan de hand daarvan konden de vorderingen berekend worden. Het gaat om gemiddeld zo’n 1.000 tot 1.250 euro per jaar.

De kwestie van het loon over vakantiedagen speelt bij meer bedrijven en sectoren, maar volgens Van Rijssel zitten werknemers in de transportsector in een bijzondere situatie. “Er is geen sector waar werknemers structureel zoveel overuren maken. Die overuren zijn onderdeel van hun salaris en moeten dus ook meetellen bij het uitbetalen van vakantiedagen. Werknemers die dit over de afgelopen vijf jaar willen vorderen, hebben volgens ons een sterke zaak. Het gaat om zeker honderdduizend werknemers: niet alleen chauffeurs, maar ook kantoormedewerkers die in ploegendienst werken of planners die structureel in de weekenden werken.’

Tijdens het cao-overleg vorig jaar heeft de vakbond geprobeerd om met werkgeversorganisaties een centrale deal te maken. ‘Dan hadden we het in één keer goed kunnen regelen voor iedereen. Maar de werkgevers wilden daar helaas niet van weten. Dat betekent dat we de zaak nu aan de rechter voorleggen.’

Ook vakbond FNV dreigde recentelijk met rechtszaken als doorbetaling van onregelmatigheidstoeslagen over vakantiedagen niet zou plaatsvinden. De bond stelde aan TLN een ultimatum dat op 15 maart afliep. Inmiddels zijn beide partijen in overleg om tot een oplossing te komen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement