Alle activiteiten van R.Gorissen worden daarbij voortgezet onder de vlag van De Winter Logistics, aldus de twee partijen. Ook het gehele personeelsbestand gaat over naar de nieuwe eigenaar.

De twee wegvervoerders zijn actief in het transport van sierteeltproducten. Door de koop kan De Winter naar eigen zeggen via de geografische spreiding van de filialen beter inspelen op de veranderende klantwensen.