Dat heeft de kantonrechter bepaald. De chauffeurs was door de werkgever een opzegging van het dienstverband bij Bidfood aangezegd, maar hun werd een nieuwe betrekking bij een andere onderneming voorgespiegeld.

Volgens de kantonrechter verandert dit echter niets aan het beginsel ‘opzegging = opzegging’, zodat de chauffeurs voor een transitievergoeding in aanmerking komen.

Volgens CNV Vakmensen, de bond die namens de chauffeurs bij de zaak betrokken was, speelde bij de overweging van de rechter een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit augustus vorig jaar een belangrijke rol. Deze hogere rechter bepaalde in een andere zaak dat mensen wier baan eenzijdig wordt opgezegd recht hebben op een vergoeding op basis van het Burgerlijk Wetboek.

De bond zegt dat het ontslag extra pijn deed omdat de bij een andere werkgever voorgespiegelde betrekking veel aantrekkelijker was voorgesteld dan ze was. De chauffeurs moesten genoegen nemen met andere werkzaamheden en langere werktijden, zegt bondsbestuurder Roos Rahimi.