De voorbije twaalf maanden ontving deze overheidsdienst niet minder dan 3.800 vacatures vanwege kandidaat-werkgevers. De nood is vooral hoog in de distributiesector. Van de 1.400 vacatures uit de vorige twaalf maanden stonden er einde juli nog 286 open. Het tekort is het grootst in de provincie Oost-Vlaanderen.

Volgens de VDAB is de vergrijzing een belangrijke oorzaak is van deze schaarste. Daarnaast maken de groeiende files dat er meer truckers nodig zijn om hetzelfde aantal kilometers af te leggen. Bij productiebedrijven speelt ook de economische hoogconjunctuur mee. Bovendien zijn er weinig werkzoekenden met het noodzakelijke rijbewijs en/of de nodige specifieke attesten. Opleidingscentra van de VDAB en rijscholen kunnen de nood slechts tot op zekere hoogte leningen. De wachtlijsten oor de opleidingen vakbekwaamheid zijn lang.

Imago

Het imago van de arbeidsomstandigheden – ongunstige tijdsregeling, hoge werkdruk, verkeerscongestie, talrijke controles – is ook niet attractief. Specifiek in de distributiesector is er zelfs een trend zichtbaar in de richting van nachtwerk, om winkels te bevoorraden buiten de openingsuren en voor de ochtendspits.

Daarom nemen bedrijven allerlei soms vergezochte initiatieven om vrachtwagenbestuurders aan te trekken. Transportbedrijf Xwift uit het Oost-Vlaamse Kruishoutem biedt hen zelfs een personenauto van het bedrijf aan. Voorwaarde is wel dat ze zuinig en veilig rijden, zodat brandstof- en schadekosten beperkt blijven.

Bpost heeft samen met de VDAB het initiatief genomen om twintig mensen die wegens langdurige ziekte uit het arbeidscircuit vielen, maar intussen fysiek en mentaal volledig hersteld zijn, op te leiden tot vrachtwagenbestuurder. Ze hebben hun medische keuring en het theoretische deel van hun opleiding al achter de rug. Daarmee is Bpost het eerste bedrijf dat inspeelt op een project van de VDAB om mensen met een geschiedenis van gezondheidsproblemen – na goedkeuring door een arbeidsarts – te re-integreren op de arbeidsmarkt.