De organisaties hebben samen een voorstel met deze strekking gericht aan de federale regering. Volgens hen kan het gewicht van de lading met een verhoging van het maximale gewicht van de hele combinatie worden opgevoerd van 26 naar 30 ton. Dat geeft een capaciteitsverhoging van 15%.

Minder ritten

Daardoor ontstaan minder voertuigbewegingen van vrachtauto’s, zonder dat sprake zal zijn van ‘significante’ extra beschadiging van wegen en bruggen. De organisaties baseren zich bij deze stelling op recent wetenschappelijk onderzoek.

In het voorstel wordt erop gewezen dat Duitsland in het intermodale transport al wel truckcombinaties van 44 ton toelaat. In omringende landen ligt het maximale gewicht al langer op meer dan 40 ton. In Nederland is dat 50 ton, in Denemarken zelfs 54 ton. In landen als België, Frankrijk, Tsjechië en Luxemburg ligt de grens bij 44 ton.