Het tarief van een jaarkaart voor een Euro 4-vrachtwagen gaat komend jaar omhoog van 1.250 naar 1.404 euro. Bij Euro 3 gaat het om een stijging van 1.250 naar 1.543 euro per jaar. Het dagtarief wordt voor alle Eurocategorieën verhoogd van 8 naar 12 euro.

Zwaarder belasten

TLN laat weten niet blij te zijn met die wijziging. ‘We begrijpen de gedachte om vanwege het milieu oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te belasten dan de schoonste typen. Maar omdat eerst Duitsland en later België het Eurovignet hebben geschrapt, is het wegennet waarop het Eurovignet geldt aanzienlijk kleiner geworden. Daarom is een verhoging van de tarieven verre van logisch.’

De branchevereniging vindt dat aanpassing van de heffingen voor het vrachtverkeer zou moeten worden geregeld met de vrachtwagenheffing, die het kabinet in 2023 wil invoeren. ‘Als het kabinet de verhoging van de tarieven doorzet, zou de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zware vrachtauto’s evenredig moeten worden verlaagd. Toen het Eurovignet in 1996 is ingevoerd, is de MRB gelijktijdig verlaagd, waardoor de inkomsten van het Rijk gelijk bleven. Dit mechanisme zou nu dus weer moeten worden toegepast’, zegt TLN.

LNG

Ook is de branchevereniging ‘teleurgesteld’ dat de accijnsteruggaveregeling voor LNG niet in het Belastingplan is opgenomen. De huidige regeling loopt aan het einde van 2018 af. In 2014 is de regeling ontstaan met als doel het gebruik van het vloeibare aardgas in de transportsector te stimuleren. Omdat LNG-voertuigen duurder zijn bij aanschaf, zorgde het accijnsvoordeel voor compensatie van deze hoge investeringskosten.

TLN vindt dat de huidige teruggaveregeling, weliswaar met een afbouw, gecontinueerd moet blijven om de huidige gebruikers van LNG niet te duperen. Bedrijfsleven en overheid hebben de afgelopen maanden gesproken over verlenging van de regeling. Hierbij is een afbouw voorgesteld om de transitie naar bio-LNG te kunnen maken en om de koplopers in het aardgas niet te frustreren. ‘Het is jammer dat ondernemers nog niet weten waar ze aan toe zijn’, aldus de branchevereniging.

Brexit

Wel is de logistieke club te spreken over de extra investeringen in de NVWA en douane ter voorbereiding op de Brexit. Met een uitvoer van bijna 50 miljard euro en een invoer van bijna 25 miljard euro is het Verenigd Koninkrijk een van de belangrijkste handelspartners van Nederland.

‘Het is van groot belang dat de Brexit het bedrijfsleven zo min mogelijk schaadt. Extra geld om meer douane en NVWA-personeel aan te trekken (750 tot 930 FTE) is noodzakelijk om de gevolgen van de Brexit zo goed als mogelijk op te vangen’, vindt TLN.