De cijfers komen uit de nieuwste Conjunctuurenquête, die belangenvereniging TLN elk kwartaal uitvoert. De economie draait weliswaar goed, maar de prijzen stijgen nog steeds niet voldoende om de toegenomen kosten voor brandstof en personeel te compenseren. ‘Te gek voor woorden’, aldus voorzitter Arthur van Dijk afgelopen zaterdag tijdens het TLN-congres.

Kosten stijgen harder

Hoewel 69% van de ondernemers in transport en logistiek aangeeft dat de prijzen in het afgelopen kwartaal toenamen, had 68% van de bedrijven te maken met oplopende kosten voor brandstof en personeel. Omdat deze kosten harder stijgen dan de opbrengsten lopen rendementen terug. 27% van de ondervraagde ondernemers meldt een daling van de winst in het derde kwartaal.

Tevens daalt het aantal bedrijven dat een omzetstijging rapporteerde. Tussen begin juli en eind september boekte minder dan de helft (49%) een stijging van de omzet, waar dat een kwartaal eerder nog 60% was. Wel is duidelijk dat transporteurs nog steeds veel opdrachten krijgen.

Realistischere prijzen

‘De economie draait op volle toeren, onze leden hebben het druk. En dan blijkt bij 27% van de ondernemers de winst te dalen. Hieruit komt nog eens naar voren dat de marges in de sector flinterdun zijn’, aldus Van Dijk. ‘We zien zo langzamerhand leden opstaan die dat zat zijn en bijvoorbeeld hogere prijzen vragen, in de vorm van een zogeheten conjunctuurheffing. Het is goed dat de sector nadenkt over realistischere prijzen.’

Hij vervolgt: ‘De dunne marges zijn een extra drempel voor bedrijven om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. Transporteurs willen investeren in duurzaamheid, in digitalisering en het slimmer organiseren van logistiek, zodat we onze concurrentiepositie kunnen behouden. En we moeten kunnen investeren in mensen. In het ontwikkelen en behouden van het personeel dat al in de sector werkt, en natuurlijk in het aantrekken van nieuw personeel.’

Personeelstekort

De sector transport en logistiek biedt momenteel werk aan ruim 147.000 mensen. Nog nooit werkten er zo veel mensen in de sector. Maar het is niet genoeg. Bijna drie op de vier ondernemers geeft aan dat het (zeer) moeilijk is om vacatures in te vullen.

Het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het totaal aantal banen was in het derde kwartaal van dit jaar 5,3%. Dat is het hoogste niveau in twaalf jaar. Een jaar eerder was dat percentage nog 4,1.