Rechter: ook in zelfrijdende auto is de mens verantwoordelijk

veiligheid

Ook als het zelfrijdende systeem van een auto is ingeschakeld, blijft degene die op de bestuurdersstoel van een auto zit de feitelijke bestuurder. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Vincent Everts was naar de rechtbank gestapt, omdat hij het oneens was met een boete die hij had gekregen voor gebruik van zijn smartphone tijdens het rijden.

Zijn redering was dat niet hij, maar zijn Tesla model X de feitelijke bestuurder van de auto was, omdat dit voertuig zelf in staat is om te sturen en te remmen. Maar de rechter was het met zijn redenering niet eens en bepaalde dat Everts gewoon schuldig was. Hij moet zijn boete dus gewoon betalen. Everts laat op Twitter weten met zijn juridisch adviseur in gesprek te gaan over mogelijke vervolgstappen. Dat schrijft zusterblad ZelfrijdendVervoer.

Wegenverkeerswet

De kantonrechter heeft twee redenen om het argument van Everts naast zich neer te leggen. Ten eerste is in de Wegenverkeerswet bepaald dat de bestuurder van een motorrijtuig degene is die het voertuig bestuurt óf degene die wordt geacht om het voertuig te besturen onder zijn onmiddellijk toezicht. Hoewel Everts de besturing van de auto aan het voertuig zelf had overgedragen, bleef hij degene die bepaalde waar de auto heen ging en hoe het rijtuig moest handelen in noodsituaties.

Daarnaast schrijft Tesla op de eigen website dat de menselijke bestuurder nog steeds moet opletten, altijd actief moet zijn en gereed moet zijn om in te grijpen. Tevens moet de chauffeur regelmatig zijn handen op het stuur leggen om het zelfrijdende systeem op langere termijn te laten werken. Ook dit suggereert volgens de rechter dat Everts uiteindelijk de feitelijke bestuurder van de auto is.

Eerdere uitspraak

Eerder kwam de kantonrechter in Utrecht al tot een vergelijkbaar oordeel. Een andere persoon vondt dat hij geen boete had mogen krijgen voor het gebruik van zijn mobiele telefoon, omdat zijn Tesla zelf kon rijden. Maar de rechter was het daarmee niet eens – het vasthouden van een mobiele telefoon mag ook in een Tesla met ingeschakelde pilot niet.

Rechter: ook in zelfrijdende auto is de mens verantwoordelijk | NT

Rechter: ook in zelfrijdende auto is de mens verantwoordelijk

veiligheid

Ook als het zelfrijdende systeem van een auto is ingeschakeld, blijft degene die op de bestuurdersstoel van een auto zit de feitelijke bestuurder. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Vincent Everts was naar de rechtbank gestapt, omdat hij het oneens was met een boete die hij had gekregen voor gebruik van zijn smartphone tijdens het rijden.

Zijn redering was dat niet hij, maar zijn Tesla model X de feitelijke bestuurder van de auto was, omdat dit voertuig zelf in staat is om te sturen en te remmen. Maar de rechter was het met zijn redenering niet eens en bepaalde dat Everts gewoon schuldig was. Hij moet zijn boete dus gewoon betalen. Everts laat op Twitter weten met zijn juridisch adviseur in gesprek te gaan over mogelijke vervolgstappen. Dat schrijft zusterblad ZelfrijdendVervoer.

Wegenverkeerswet

De kantonrechter heeft twee redenen om het argument van Everts naast zich neer te leggen. Ten eerste is in de Wegenverkeerswet bepaald dat de bestuurder van een motorrijtuig degene is die het voertuig bestuurt óf degene die wordt geacht om het voertuig te besturen onder zijn onmiddellijk toezicht. Hoewel Everts de besturing van de auto aan het voertuig zelf had overgedragen, bleef hij degene die bepaalde waar de auto heen ging en hoe het rijtuig moest handelen in noodsituaties.

Daarnaast schrijft Tesla op de eigen website dat de menselijke bestuurder nog steeds moet opletten, altijd actief moet zijn en gereed moet zijn om in te grijpen. Tevens moet de chauffeur regelmatig zijn handen op het stuur leggen om het zelfrijdende systeem op langere termijn te laten werken. Ook dit suggereert volgens de rechter dat Everts uiteindelijk de feitelijke bestuurder van de auto is.

Eerdere uitspraak

Eerder kwam de kantonrechter in Utrecht al tot een vergelijkbaar oordeel. Een andere persoon vondt dat hij geen boete had mogen krijgen voor het gebruik van zijn mobiele telefoon, omdat zijn Tesla zelf kon rijden. Maar de rechter was het daarmee niet eens – het vasthouden van een mobiele telefoon mag ook in een Tesla met ingeschakelde pilot niet.