Dat laten Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen woensdag weten. Het verbod voor de brede en zware voertuigen is een gevolg van het ontdekken van verf met het giftige chroom-6 op de Waalbrug. Die verflaag moet verwijderd worden en dat kan alleen met extra veiligheidsmaatregelen voor bouwvakkers. Daardoor blijft in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Veel verkeershinder

De renovatie zou deze zomer beginnen. Het karwei is stilgelegd toen de giftige verf werd ontdekt. De aannemer moet nu 140 werkplannen aanpassen en nieuwe vergunningen aanvragen. Het is niet bekend wanneer het werk nu van start kan gaan.

De Waalbrug is een belangrijke noord-zuidverbinding voor doorgaand verkeer. Het werk aan de brug gaat veel verkeershinder veroorzaken. In Nijmegen en vanaf Arnhem zijn al veel maatregelen genomen om de hinder zo veel mogelijk te beperken.