In de wettelijke regels is vastgelegd dat de LZV niet gebruikt mag worden bij gladheid van het wegdek en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan tweehonderd meter. ‘In de praktijk geeft dit nog wel eens problemen, omdat niet altijd even duidelijk is of wel of niet van deze omstandigheden sprake is’, licht transportorganisatie TLN toe.

Weercodes

Om daar wat aan te doen, is er vanuit het landelijke ontheffingenoverleg voor gekozen het rijverbod te koppelen aan de weercodes oranje en rood. Deze worden door het KNMI aangekondigd voor Nederland of delen van Nederland voor een bepaald tijdvak. De informatie wordt via de media gecommuniceerd en is voor iedereen toegankelijk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement