Tijdens het evenement in LantarenVenster (Rotterdam) staat onder meer het achterland centraal, inclusief het wegtransport. Post debatteert hierover met diverse andere stakeholders uit de havenwereld, waarbij hij ook spreekt namens de Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV), een deelmarkt binnen TLN.

Een groot deel van het werk van H.N. Post & Zonen bestaat uit het vervoer van deze zeecontainers. Dagelijks zet het transportbedrijf uit Pijnacker hiervoor ruim zestig trucks in.

Was 2018 een jaar met plussen?

‘2018 was voor onze branche qua hoeveelheid werk weliswaar positief, maar bedrijfsmatig was het dat niet. De marge staat erg onder druk. Onze kosten zijn flink opgelopen. De duurdere diesel heeft ons bedrijf gelukkig grotendeels kunnen opvangen dankzij de clausules, maar dat geldt niet voor de hogere lonen. De prijzen zijn niet evenveel meegestegen.’

Wordt dat het thema voor 2019?

‘Wat ons betreft wel, ja. In z’n algemeenheid moet het wegvervoer een flinke stap maken in de tarieven. Als je het specifiek hebt over het zeecontainervervoer raamt het NEA (de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden) de kostenstijging voor 2019 op 4,1%. Die moeten we maar over de bühne zien te krijgen bij klanten, terwijl we eigenlijk ook nog de stijgingen van de afgelopen jaren moeten inhalen. Lonen vormen de grootste kostencomponent en in de lopende cao gingen die 10% omhoog in 2,5 jaar tijd, met daarbovenop een onvoorziene correctie voor het vakantiegeld.’

Zijn klanten bereid meer te betalen?

‘Het gaat niet vanzelf. Het zijn best moeilijke gesprekken. Gelukkig waardeert men het werk dat we doen en hoe we het doen. Ze realiseren zich wel dat ze niet zonder transport kunnen.’

Zal de groei in aantallen containers doorzetten in 2019?

‘Er liggen groeikansen. Ik verwacht dat het qua hoeveelheid werk minimaal op hetzelfde niveau blijft. Branchebreed merken we dat het steeds lastiger wordt om chauffeurs te vinden. Als bedrijf mogen wij nog niet mopperen over instroom, al wordt meer energie gevraagd om mensen op te leiden en de kwaliteit vast te houden.’

Merken jullie al iets van de maatregelen tegen de containercongestie in de Rotterdamse haven?

‘Die congestie is er al zolang containervervoer bestaat. Ik verwacht dat die er ook blijft zolang we op de huidige manier blijven werken. Onze klanten werken grofweg 8 uur per dag; wij werken 16 uur en de terminals 24 uur. Zolang die onbalans er is, zie ik het niet echt verbeteren.’

Dus ontvangers zouden ruimere tijden moeten invoeren waarbinnen containers kunnen worden afgeleverd?

‘Ja, dan spelen wij daarop in. Dan kun je ook meer spreiding op de terminals realiseren en verminder je de pieken op bepaalde uren.’

Is dat een onderwerp dat tijdens het Havendebat aan de orde zou moeten komen?

‘Ja, ik ben in elk geval van plan dat in te brengen. Dat we met z’n allen aan die spreiding moeten werken. Het is alleen maar erger geworden door de komst van nóg grotere schepen. Er worden meer containers tegelijk gelost, die klanten zo snel mogelijk willen hebben. Ook in verband met de kosten als hun container langer op de kade staat. Met name bij reefers is dat geval. Als een reeferschip in één keer zomaar duizend reefers afgooit, die alle ontvangers de volgende dag voor de deur willen hebben, kun je je lol op. Dan is er de eerste uren geen doorkomen aan op de terminal.’

Wordt er voor die reefers naar een oplossing gezocht?

‘Ja, daar werken we als AZV ook aan mee. We hebben inmiddels breed overleg over de reeferproblematiek, geïnitieerd door het Havenbedrijf. Op die manier, met z’n allen, moeten we werken aan oplossingen. Dat is de enige werkbare methode. Het is ook in ieders belang. En als er verbeteringen zijn die in het algemeen gunstig zijn voor het containervervoer en de haven, zullen we uiteraard niet nalaten om ze breder aan te pakken.’

Bezoek ook het Havendebat Rotterdam op woensdag 12 december. Kijk voor meer informatie op: events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-rotterdam-2018/

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement