Akkoord over nieuwe Europese regels wegtransport

Mobility Package

De EU-transportministers zijn akkoord over nieuwe regels voor het wegvervoer. Deze moeten cabotage beperken, arbeidsomstandigheden verbeteren en vervoerders meer vrijheid geven voor grensoverschrijdende diensten. De eerste kritische geluiden zijn echter al te horen.

bron: pixabay

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) draagt het akkoord bij aan een gelijk speelveld, betere handhaving en de aanpak van sociale misstanden en oneerlijke concurrentie.

Gelijk loon voor gelijk werk

Het nieuwe compromis is afgesloten door de Europese Raad, waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd, en moet nog akkoord krijgen van het Europees Parlement. De nieuwe regels bepalen dat gelijk loon geldt voor gelijk werk als een buitenlandse transporteur goederen vervoert in Nederland of een ander EU-land.

Het principe van gelijk loon voor gelijk werk geldt niet als er een link blijft tussen het transportwerk en het land van herkomst van een chauffeur. ‘Dit betekent dat grensoverschrijdende ritten expliciet buiten dit principe vallen’, aldus de Europese Raad in een toelichting.

Tevens is het in de nieuwe regels toegestaan om bij grensoverschrijdend vervoer tweemaal extra te laden of te lossen. Dit mag eenmaal op de heenreis en eenmaal op de terugreis. Een chauffeur mag er ook voor kiezen deze twee extra laad- en losbeurten allebei op de terugreis te doen.

Cabotage

De regel van maximaal drie cabotageritten in hetzelfde land in zeven dagen blijft gehandhaafd. Om de cabotage binnen de perken te houden, komt er een verplichte pauze van vijf dagen tussen twee periodes van zeven dagen. De pauze geldt uitsluitend als beide periodes van zeven dagen plaatsvinden in hetzelfde land. Bij cabotage geldt wél het principe van gelijk loon voor gelijk werk.

Slapen in de cabine

De rustperiode van 45 uur volledig doorbrengen in de cabine blijft verboden. Wel start de Europese Commissie een onderzoek naar de beschikbaarheid van goed beveiligde parkeerplaatsen waar chauffeurs in hun truck kunnen uitrusten.

Op dit gebied zijn recentelijk in Nederland al stappen gezet. Diverse regionale overheden, het Rijk en belangenverenigingen TLN en Evofenedex hebben vorige week afspraken gemaakt over het aanleggen van honderden nieuwe parkeerplaatsen. Doel hiervan is om over vijf jaar genoeg parkings te hebben in Nederland om aan de vraag te voldoen.

Elke vier weken naar huis

Volgens de nieuwe regels moeten transportbedrijven zorgen dat het werk dusdanig is georganiseerd, dat chauffeurs de gelegenheid hebben om elke vier weken naar huis te kunnen. Als de truckbestuurder ervoor kiest om niet 45 uur, maar tweemaal 24 uur te rusten, moet hij na drie weken terug naar huis kunnen.

Slimme tachograaf

Tevens is afgesproken dat alle internationale opererende vrachtwagens vanaf 2024 moeten zijn uitgerust met een tweede versie van de slimme tachograaf.

‘Het maatregelenpakket moet zorgen voor een balans tussen goede werkomstandigheden voor chauffeurs en de vrijheid voor transporteurs om grensoverschrijdend vervoer aan te bieden’, aldus de Raad. ‘Het zorgt ook voor meer duidelijkheid voor de sector en maakt een einde aan de verschillen tussen lidstaten onderling.’

Kritiek

Europarlementariër Agnes Jongerius is minder enthousiast over de nieuwe regels. ‘Deze deal keert zich tegen een eerlijk loon, zorgt voor oververmoeide chauffeurs en maakt geen einde aan de uitbuiting die elke dag op de Europese wegen plaatsvindt. De sociale dumping gaat gierend hard door.’

In het akkoord zijn volgens haar veel uitzonderingen gemaakt op de detacheringsregels. ‘Het resultaat is dat chauffeurs in de praktijk geen gelijk loon voor gelijk werk krijgen. Ze moeten straks nóg meer lange werkweken achter elkaar door rijden – tot wel drie weken –  met nauwelijks rust tussendoor.’ Ze hoopt dat het Europees Parlement de nieuwe regels tegenhoudt.

Truckparkings

TLN is minder kritisch. De transportorganisatie is tevreden met de beslissing om cabotage niet verder te liberaliseren. Ook het feit dat chauffeurs eens in de vier weken terug naar huis moeten kunnen, vinden ze een positieve ontwikkeling.

Dat het doorbrengen van de lange rusttijd verboden blijft, vindt TLN teleurstellend. Zij hadden graag gezien dat een uitzondering was gemaakt voor het doorbrengen van de lange rust op een beveiligde parking met goede voorzieningen.

‘Er zijn namelijk te weinig plekken in Europa waar chauffeurs hun vrachtwagen kunnen parkeren en waar ook een slaapfaciliteit aanwezig is. Het totale verbod op het slapen in de cabine tijdens de lange rust is bovendien een rem op de snelle realisatie van nieuwe beveiligde parkeerplaatsen. Want als chauffeurs hun lange rust niet mogen doorbrengen op zo’n parkeerplaats, is het bouwen van zo’n parkeerplaats commercieel minder interessant voor ondernemers die zo’n parkeerplaats willen bouwen. En TLN wil graag meer beveiligde parkeerplaatsen in heel Europa.’

De organisatie voegt hieraan toe te hopen dat het maatregelenpakket definitief is goedgekeurd vóór de Europese verkiezingen in mei 2019. ‘Zo niet, dan start het proces opnieuw en duurt het nog jaren voordat duidelijkheid is over de nieuwe regels.​​’

Chauffeurstekort

Verladersorganisatie Evofenedex is gematigd positief over het akkoord. ‘Het voorstel biedt meer handvatten om chauffeurs die door heel Europa rijden, eerlijk te betalen’, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

Hij vindt het echter een gemiste kans op het gebied van het chauffeurstekort. ‘Er zitten aanvullende maatregelen in de voorstellen die de inzet van buitenlandse chauffeurs in Europa nodeloos bemoeilijken en dat is jammer. Want daarmee helpt Europa ons niet het capaciteitstekort in het wegtransport te verminderen.’

‘Door het rijden van binnenlandse ritten door buitenlandse chauffeurs – tegen eerlijk loon – te vergemakkelijken, hadden de Europese transportministers het bedrijfsleven echt een dienst bewezen’, aldus Van der Kuijl.

Lees hier het bericht van de EU.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement