CBR scherpt eisen aan voor cursussen Code 95

bijscholing

Om de kwaliteit van de nascholing Code 95 te vergroten, wil het CBR strengere eisen stellen. Er zijn volgens het CBR nog te veel verschillen in uitvoering en kwaliteit bij de nascholing voor chauffeurs. Het hanteren van leerdoelen moet de kwaliteit verbeteren. 

Dat heeft de organisatie deze week bekendgemaakt. ‘In de huidige minimumeisen zijn onderwerpen benoemd. Daarbij is niet vastgelegd wat precies per onderwerp bereikt moet worden. Dat kan leiden tot verschillen in de uitvoering en de kwaliteit van de cursussen.

Leerdoelen

Samen met een externe werkgroepen en deskundigen zijn minimumeisen omschreven, zowel op inhoud als didactiek. Daarbij zijn de onderwerpen vervangen door leerdoelen. Het leerdoel geeft aan wat de cursist na afloop van de cursus geleerd moet hebben.

De leerdoelen zijn ingedeeld op drie niveaus: kennis, inzicht en toepassing. ‘De verschillende niveaus volgen elkaar op. Dit betekent dat een toepassingsleerdoel niet bereikt kan worden als kennis en inzicht worden overgeslagen.’

Feedback

Met deze aanpassing wil het CBR ‘de duidelijkheid, kwaliteit en uniformiteit’ vergroten. Opleiders konden hun feedback geven over de nieuwe leerdoelen.

‘De binnengekomen reacties zijn overwegend positief. De inhoudelijke opmerkingen worden in overleg met de werkgroep besproken en eventueel doorgevoerd.’ De definitieve leerdoelen worden begin april 2019 gepubliceerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

CBR scherpt eisen aan voor cursussen Code 95 | NT

CBR scherpt eisen aan voor cursussen Code 95

bijscholing

Om de kwaliteit van de nascholing Code 95 te vergroten, wil het CBR strengere eisen stellen. Er zijn volgens het CBR nog te veel verschillen in uitvoering en kwaliteit bij de nascholing voor chauffeurs. Het hanteren van leerdoelen moet de kwaliteit verbeteren. 

Dat heeft de organisatie deze week bekendgemaakt. ‘In de huidige minimumeisen zijn onderwerpen benoemd. Daarbij is niet vastgelegd wat precies per onderwerp bereikt moet worden. Dat kan leiden tot verschillen in de uitvoering en de kwaliteit van de cursussen.

Leerdoelen

Samen met een externe werkgroepen en deskundigen zijn minimumeisen omschreven, zowel op inhoud als didactiek. Daarbij zijn de onderwerpen vervangen door leerdoelen. Het leerdoel geeft aan wat de cursist na afloop van de cursus geleerd moet hebben.

De leerdoelen zijn ingedeeld op drie niveaus: kennis, inzicht en toepassing. ‘De verschillende niveaus volgen elkaar op. Dit betekent dat een toepassingsleerdoel niet bereikt kan worden als kennis en inzicht worden overgeslagen.’

Feedback

Met deze aanpassing wil het CBR ‘de duidelijkheid, kwaliteit en uniformiteit’ vergroten. Opleiders konden hun feedback geven over de nieuwe leerdoelen.

‘De binnengekomen reacties zijn overwegend positief. De inhoudelijke opmerkingen worden in overleg met de werkgroep besproken en eventueel doorgevoerd.’ De definitieve leerdoelen worden begin april 2019 gepubliceerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement