Het gaat om een principeovereenkomst. De achterbannen van de verschillende vakbonden (FNV, CNV, De Unie en VHP2) moeten nog instemmen met het bereikte onderhandelingsresultaat.

De metaalsector had sinds juni vorig jaar te kampen met stakingen. Tot vrijdagochtend voerden werknemers nog actie bij onder andere Scania. De gemoederen liepen dikwijls hoog op, waarbij werkgevers actievoerders verweten onverantwoord bezig te zijn met de werkonderbrekingen. Bonden klaagden over een gebrek aan inschikkelijkheid bij ondernemers.

Verhard

De situatie verhardde in november, toen FME hulp van de politie inriep bij een vakbondsactie in het kantoor van de werkgeversorganisatie. VDL Nedcar dwong vorige maand nog een verbod op stakingen af bij de rechter, omdat de acties de werkgelegenheid bij de Limburgse autofabriek in gevaar brachten. Chipmachinemaker ASML overwoog ondertussen een eigen cao op te zetten uit ongeduld om de voortdurende patstelling.

‘De totstandkoming was moeizaam en dat heeft impact gehad op bedrijven en medewerkers, maar nu kunnen we verder’, zegt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van FME dan ook over de deal . In de ogen van FNV bewijst de overeenkomst juist dat staken loont. ‘Zonder de druk van die vele tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen’, aldus onderhandelaar Petra Bolster.

Loonsverhoging

In het akkoord is onder meer een loonsverhoging in drie stappen afgesproken. Per 1 februari krijgen de werknemers er 3,5% meer loon bij. Daar komt in augustus nog eens 58 euro bruto bij, en 116 euro bruto begin 2020. Minimaal drieduizend uitzendkrachten krijgen bovendien een vaste baan. Ook zijn er afspraken gemaakt om oudere werknemers korter te laten werken met behoud van pensioenrechten. De cao Metalektro geldt voor circa 150.000 werknemers.