Ze acht zulke bilaterale onderhandelingen ‘onwenselijk’, omdat de Europese Unie in beginsel op het gebied van vervoersdocumenten één lijn dient te trekken. Dit betekent voor wegvervoerders dat ze voor vervoer van en naar de Britse eilanden in het geval van een ‘harde Brexit’ straks zijn aangewezen op CEMT-vergunningen, die door de Niwo worden verstrekt.

Drie analyses

Van Nieuwenhuizen heeft drie analyses over de gevolgen van de Brexit van particuliere advies- en onderzoeksbureaus naar de Kamer gestuurd. Deze gaan uit van het somberste en meest ingrijpende scenario, namelijk een uittreding zonder overeenkomsten met de Europese Unie omtrent de toekomstige handelsrelatie. Concreet betekent een ‘harde’ Brexit dat er een buitengrens ontstaat tussen de resterende Unie van 27 lidstaten en het VK.

Het uittredende land maakt dan geen deel meer uit van de Europese douane-unie. Er komen grenscontroles en er moet aan dezelfde douaneformaliteiten worden voldaan die ook gelden voor de handel met andere ‘derde landen’.

Voor het goederenvervoer is het dan nodig om over vergunningen te beschikken voor transporten tussen continentaal Europa en de Britse eilanden. Die zijn echter beperkt beschikbaar. De Niwo, die in Nederland de vergunningen verdeelt over transporteurs, is begin deze maand met de registratie van aanvragers begonnen en zal over een week het loket weer sluiten.

Rotterdamse haven

De kamerbrief van Van Nieuwenhuizen belicht de gevolgen van een ‘no deal’-scenario voor de Nederlandse havens en de luchtvaart. De Rotterdamse haven, veruit de grootste Nederlandse haven voor de invoer uit en de uitvoer naar het VK, wordt het zwaarst getroffen. Rotterdam en Hoek van Holland bieden op vijf plaatsen afvaarten van vier ferryrederijen.

Bij een harde Brexit moeten voor overtochten naar de Britse eilanden grenscontroles worden uitgevoerd. Transporteurs die niet over de juiste documenten, waaronder vergunningen voor het bilaterale vervoer van vrachtauto’s, containers en onbegeleide trailers, beschikken, zullen van de veerboten worden geweerd.

Rijkswaterstaat overlegt met de betrokken organisaties in transport en logistiek, waaronder de verladers, exporteurs, wegvervoerders en expediteurs, over maatregelen die rondom de Brexit een verkeerschaos op de Nederlandse wegen, met name ook in de regio Rotterdam, moeten voorkomen. Er is een zogenoemde ‘bestuurlijke regietafel’ ingesteld, waaraan lokale bestuurders zijn aangeschoven onder voorzitterschap van Rijkswaterstaat.

Luchtvaart

Voor de luchtvaart zijn de gevolgen van een ‘no deal’-uittreding van de Britten beperkt als het om het vrachtvervoer gaat. Slechts 0,8% van het luchtvrachtvervoer via Nederlandse luchthavens heeft betrekking op het VK. Voor het passagiersvervoer zijn de gevolgen ingrijpender, omdat 4,5% van de vluchten, met 3,4 miljoen passagiers aan boord, van en naar het Verenigd Koninkrijk gaan.

Van Nieuwenhuizen ziet wel een uitweg om, mocht het doemscenario van een ‘no deal’-Brexit in werking treden, het Nederlands-Britse luchtverkeer nog in goede banen te leiden. Volgens haar is nergens vastgelegd dat het vroegere bilaterale luchtvaartverdrag ‘ooit is ingetrokken’. ‘Nederland zou daarom, bij verder uitblijven van actie op EU-niveau, kunnen voortbouwen op dit instrument’. Zo zouden tussen Londen en Den Haag alvast afspraken kunnen worden gemaakt voor de uitwisseling van verkeersrechten.

Noodvoorzieningen

Van Nieuwenhuizen is voorstander van een ontwerpverordening van de EU voor maatregelen om het wegvervoer tussen 29 maart en eind dit jaar zonder ‘disrupties en de meest extreme gevolgen van Brexit’ zijn werk te kunnen laten doen. Daarover wordt in EU-verband nu gesproken.

De verkeersminister tekent hierbij aan dat het om noodvoorzieningen gaat van tijdelijke aard en op minimumniveau. Als die verordening er niet komt, moeten vrachtvervoerders over de weg dus een CEMT-vergunning in huis hebben en dienen ze zich liefst vandaag bij de Niwo te melden.

Heeft u te maken met de Brexit? Kom dan ook naar de Sessie Brexit op 27 februari 2019 in Venlo en leer alles over de verschillende scenario’s.