Dat blijkt uit gegevens van de Niwo, de instantie die in Nederland vergunningen voor dit vervoer uitgeeft. De afgelopen twee kalenderweken opende de Niwo een loket voor vervoerders waar zogenaamde CEMT-vergunningen voor het wegvervoer tussen de Europese Unie en het VK, konden worden aangevraagd. Daar hebben zich 371 ondernemingen laten inschrijven.

Het gaat hier veelal om bedrijven die tot dusver met derde-landenvervoer weinig te maken hadden, maar nu, omdat het VK ook zo’n derde land dreigt te worden, alsnog een vergunning in huis hebben willen halen.

Een CEMT-vergunning is nodig voor transporten in Europese landen die zich bij het CEMT-verdrag hebben aangesloten, maar niet tot de EU behoren. Dan gaat het bijvoorbeeld om Rusland en straks dus mogelijk ook het VK. In de EU is een Eurovergunning voldoende, maar onzeker is of die na de Brexit voor het VK ook nog van kracht is.

Aanbod

Dat laatste hangt er van af of de resterende 27 EU-lidstaten instemmen met een Brits aanbod om Eurovergunningen geldig te laten blijven voor het wegtransport van en naar het VK. De Niwo denkt dat de veruit meeste ‘Engeland-vervoerders’ het risico niet hebben willen lopen. De organisatie kan met de haar in Europees verband toebedeelde 2400 CEMT-vergunningen – die overigens ook voor andere derde-landenvervoer gelden – voldoen aan de vraag naar VK-vergunningen.

‘Dat is’, zegt Raymond Scherpenisse, hoofd vergunningen en plaatsvervangend directeur bij de instantie in Rijswijk, ‘ook te danken aan het feit dat we tijdig aandacht aan het probleem hebben gegeven en de doelgroep, de vervoerders op specifiek het VK, gericht hebben opgeroepen om zich op een harde Brexit voor te bereiden.’

Zonnig beeld

Vorige week donderdag gaf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat al een tamelijk zonnig beeld van de voorbereidingen op de Brexit. Ze deed dat in een vergadering van de Vervoerscommissie van de Tweede Kamer.

Volgens de bewindsvrouw zijn voor het weekeinde waarop het VK de EU verlaat ‘alle verloven ingetrokken’. Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor trucks bij ferryterminals en langs de aanvoerwegen daarheen. Die tijdelijke parkeerplaatsen worden ook beveiligd. Een verkeerscirculatieplan voor Rotterdam, de grootste Nederlandse ferryhaven, moet begin maart gereed zijn.

Bilateraal verdrag

Van Nieuwenhuizen wil voorlopig geen bilaterale afspraken tussen Nederland en het VK sluiten, omdat ze eerst gelijk wil optrekken met de andere EU-lidstaten. Ondenkbaar zijn die bilatere akkoorden overigens niet, mocht de EU er onderling of met de Britten niet uitkomen. Zo kan een oud bilateraal scheepvaartverdrag snel weer in werking treden en zou hetzelfde kunnen gebeuren voor de luchtvaart.

Heeft u te maken met de Brexit? Kom dan ook naar de Sessie Brexit op 27 februari 2019 in Venlo en leer alles over de verschillende scenario’s.