Deze ‘smart tacho’ moet opsporing van fraude gemakkelijker maken en moet ingebouwd zijn in alle vrachtwagens die op of na 15 juni 2019 voor het eerst de weg op gaan. Echter, de werkplaatskaarten die nodig zijn om de apparaten te ijken, zijn niet op tijd klaar. Dat meldde uitgifte-instantie Kiwa onlangs.

Oorzaak van de problemen is dat leverancier Idemia de kaarten niet op tijd kan leveren. De regels schrijven voor dat de werkplaatskaarten drie maanden voor invoering van de maatregel beschikbaar moeten zijn. Dat betekent uiterlijk 15 maart. Die deadline wordt bij lange na niet gehaald. Pas op 15 mei hoopt Kiwa de kaarten te kunnen leveren. Dat is dus twee maanden te laat, ervan uitgaande dat verder uitstel achterwege blijft.

De afgelopen week gingen zowel in de politiek als in de transportsector diverse stemmen op om een overgangsperiode in te lassen, waarin geen boetes worden uitgedeeld. Een begrijpelijke oproep. Immers, vervoerders die rijden met nieuwe vrachtwagens zonder slimme tachograaf zijn in principe strafbaar, terwijl de fout elders ligt. De vertraging brengt bovendien met zich mee dat transporteurs en verladers hun reeds bestelde voertuigen aan de kant zouden moeten laten staan, als er geen overgangsperiode komt.

Uitstel van invoering van de slimme tachograaf zou een andere oplossing kunnen zijn. Maar de minister heeft al aangegeven dat daar in Brussel (invoering van de nieuwe tachograaf is een Europese maatregel) geen toestemming voor wordt gegeven. Gelukkig is in de politiek al enig besef doorgedrongen dat het opleggen van boetes aan transporteurs te ver gaat. Nu maar hopen dat de minster zich daarbij aansluit. Al is de grensoverschrijdende transporteur daar niet mee geholpen.