Het crisisplan ‘Operation Yellowhammer’ is in werking getreden, al weet nog niemand waar het met de Brexit naar toe gaat. Een onderdeel van dit noodplan is de ‘Operation Brock’, dat een verkeersinfarct op de wegen van en naar de ferryhavens en de Eurotunnel in Dover moet tegengaan.

Het plan richt zich vooral op de Motorway 20, de snelweg tussen Londen en Dover, en dan weer met name op de twintig kilometer tussen Maidstone en Ashford. Dat is besloten door de Britse rijksdienst voor het wegverkeer, Highways England. Er worden meer beambten van deze dienst ingezet, maar ook 3500 militairen achter de hand gehouden om in noodgeval in te grijpen.

Totale verwarring

Intussen verkeert het VK in totale verwarring over de Brexit, die eigenlijk al op 29 maart aanstaande, dus komende vrijdag, om elf uur ’s avonds Britse tijd zou moeten plaatsvinden, met of zonder akkoord tussen VK en EU over de scheidingsvoorwaarden. De EU heeft het VK een uitstel van de uittreding aangeboden tot 22 mei, de dag waarop de Europese parlementsverkiezingen beginnen, op voorwaarde dat premier Theresa May nu eindelijk haar scheidingsplan door het Lagerhuis weet te slepen.

Daarover zal deze week een besluit vallen in het Britse parlement. Het zou al de derde keer zijn dat het plan van May in het Lagerhuis in stemming komt. De voorgaande twee keren resulteerden in een grote meerderheid tegen. In de Conservative Party, de eigen partij van premier May, is de verdeeldheid inmiddels alleen maar toegenomen.

Een tiental partijprominenten, onder wie zittende ministers in haar kabinet, heeft zich in een informele bijeenkomst zondag op het buitenhuis van de premier, Chequers, openlijk tegen hun partijleider gekeerd. May kan nog een kans krijgen haar plan in stemming te brengen, als ze daarbij tegelijkertijd zou aankondigen dat ze daarna het premierschap neerlegt. In dat geval zou er een ‘interimpremier’ moeten komen, die namens het VK nadere onderhandelingen over de toekomstige handelsrelaties met de Unie gaat leiden.

Hevig verdeeld

De ‘Brexiteers’, waaronder dus een deel van het kabinet, zijn ook onderling hevig verdeeld. Geharde tegenstanders van het EU-lidmaatschap, zoals Boris Johnson en Jacob Rees Mogg, willen eventueel ook zonder akkoord met de EU uit de Unie stappen. Een meerderheid van het Lagerhuis is echter tegen dat ‘no deal’-scenario, maar tot dusver ook tegen de voorstellen van May.

De Britse bevolking, die bij het referendum in 2016 met een kleine meerderheid stemde voor uittreding, is al even verdeeld. Dit weekeinde meldden zich naar verluidt zowat een miljoen tegenstanders van de Brexit in het centrum van Londen. Er gaan in de politiek stemmen op om een nieuw referendum te houden. Volgens opiniepeilingen zou dan een iets grotere meerderheid juist stemmen voor voortzetting van het EU-lidmaatschap.

De wormen knagen

Tijdnood blijft een belangrijke factor bij de besluitvorming. Sommige Britten willen daarom de hele uittredingsprocedure, die nu bijna twee jaar geleden begon met een beroep op artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, liever stopzetten (‘revoke’). Dat zou evenwel, zeggen de Brexiteers, neerkomen op afstel. Onder premier May zal het daar zeker niet van komen en vervanging door een ‘plaatsvervanger’ zal ook niet tot dit resultaat leiden.

Het kabinet-May verkeert intussen feitelijk al in crisis; het is te vermolmd om nog solide besluiten mogelijk te maken. De wormen knagen aan het hout en de pro-Brexit-partijfactie onder leiding van Johnson en Rees Mogg zagen aan de stoelpoten van hun partijleider. Deze week meer nieuws, maar welke ontwikkeling volgt, is onvoorspelbaar. Maar in het graafschap Kent staat in elk geval het leger klaar om het verkeer in goede banen te leiden.