Niet alleen de omzet nam toe, ook de ebit steeg, met 25% tot ruim 10 miljoen euro. Dat betekende een marge van 3.2%. Het bedrijf zag zijn nettowinst zelfs bijna verdubbelen, van 3,5 miljoen naar 6,7 miljoen euro.

Overnames

Het afgelopen jaar stond voor Vos deels in het teken van twee overnames. Het bedrijf kocht eind 2017 het familiebedrijf Gebr. Joosten. Afgelopen najaar kwam daar de acquisitie bij van Gehlen Schols. Als deze investeringen, de hogere dieselprijzen en de desinvestering van Zozaya buiten beschouwing worden gelaten, steeg de omzet met 6%.

Tekst loopt door onder infographics

Investeringen

Vos Logistics investeerde vorig jaar 46 miljoen euro. Daarbij ging het onder andere om 400 nieuwe trucks en 480 nieuwe laadeenheden. Het wagenpark bestaat inmiddels bijna volledig uit Euro 6-voertuigen.

Tevens heeft het bedrijf stappen gezet op het gebied van verduurzaming. In dit kader werkt Vos onder meer met ecocombi’s. Daarnaast beschikt het over voertuigen die rijden op LNG, biobrandstoffen en stroom.

De gehele vloot, inclusief vaste charters, wordt uitgerust met een nieuwe generatie boardcomputers. ‘Deze vernieuwingen vormen in combinatie met training van chauffeurs en andere medewerkers, de pijlers onder de verbetering van veiligheid door verlaging van het aantal technische storingen en schades’, aldus het management. ‘Bovendien draagt het bij aan reductie van brandstofgebruik en het welzijn van de chauffeurs.’

Digitalisering

Ook dit jaar wil Vos flink investeren in vernieuwing en digitalisering. Daarvoor is 26 miljoen euro uitgetrokken. Met het geld wordt de vloot verder vernieuwd en wordt geïnvesteerd in technologie, zoals de e-CMR, planningsoftware en nieuwe on board computers.

Tekst loopt door onder infographics

Vorig jaar is Vos Logistics gestart met SmartFox. Dit stelt medewerkers in staat voertuigen op basis van algoritmen beter te plannen. De verwachting is dat hiermee de vloot een hogere productie en load-efficiency kan realiseren.

Tarieven

Het management van Vos Logistics is tevreden over de resultaten in 2018.
 Financieel directeur Ben Vos licht toe: ‘Door de groei en positieve resultaten versterken we onze financiële basis en kunnen we blijven investeren in innovatie en groei. We zijn in 2018 in staat gebleken de kostenverhogingen op te vangen in de tarieven en met efficiency. Dat zal ook voor dit jaar een belangrijk aandachtspunt blijven.’

Voor dit jaar is het management ‘voorzichtig optimistisch’ voor wat betreft de omzet en winstgroei op korte termijn. ‘We verwachten geen grote veranderingen qua aantal personeelsleden. Wel moeten we alert zijn op turbulente ontwikkelingen in Europa qua wetgeving en de Brexit.’ Vos voegt daar echter aan toe deze ontwikkelingen niet alleen te zien als bedreiging. Het is volgens het bedrijf ook een manier om jezelf te bewijzen richting klanten.

De komende tijd wil de van oorsprong Brabantse vervoerder zijn positie verder versterken, zowel door autonome groei als door overnames. Vos benadrukt dat dit niet alleen geldt voor de activiteiten in Nederland, maar ook voor de onderdelen in Polen en Roemenië.

Samenstelling personeel naar nationaliteit:

Lees ook: Vos Logistics: ‘Veel transporteurs krijgen het moeilijk komende jaren’