Nieuw waterstoftankstation voor trucks in Alkmaar

Zero emissie

Het eerste waterstof-tankstation voor vrachtwagens in Noord-Holland moet medio volgend jaar klaar zijn. De waterstof wordt direct gewonnen uit windenergie.

Het eerste Alkmaarse waterstoftankstation wordt gevestigd bij het NXT-tankstation op bedrijventerrein Boekelermeer en het tweede zal volgen bij het NXT-station in Westzaan, op bedrijventerrein Hoogtij in Zaanstad.

Het tankstation op de Boekelermeer in Alkmaar zal worden uitgerust met een 350 bar vulpunt voor zwaar vervoer en 700 bar vulpunt voor personenauto’s. Als de realisatie volgens plan verloopt, kan halverwege 2020 voor het eerst waterstof worden getankt. ‘Op het waterstof uit de molen kunnen minstens honderd vrachtwagens gaan rijden’, vertelt Jan Willem Langeraar van initiatiefnemer Hygro.

Elektrolyse

Het vernieuwende is om direct in de windturbine de elektrolyse plaats te laten vinden, waardoor  meteen waterstof wordt geproduceerd. Deze methode biedt volgens de initiatiefnemers nieuwe optimalisaties binnen de windturbine en zorgt voor minder elektrische verliezen, waardoor een waterstofmolen meer en goedkoper energie kan produceren dan een traditionele windmolen. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof ingezet als groene transportbrandstof, waardoor niet alleen CO2 , maar tevens luchtverontreiniging wordt vermeden.

Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, ziet waterstof als een van de belangrijkste pijlers in het behalen van de energiedoelstellingen van de regio: ‘Holland boven Amsterdam is bij uitstek geschikt als proeftuin voor waterstofinnovaties. Er is ruimte en kennis, en we hebben ook een belangrijke historie in de offshore. Hierdoor beschikken we over
een sterke gasinfrastructuur, zoals de offshore gasleidingen die bij Den Helder het land binnen komen. Met de afbouw van de fossiele industrie biedt waterstof mooie nieuwe kansen voor het bedrijfsleven in de regio.’

Luchtkwaliteit

De Alkmaarse wethouder Elly Konijn-Vermaas, portefeuille Duurzame Mobiliteit, ziet het realiseren van het waterstofstation in Alkmaar als zeer welkom om de beoogde verbetering in luchtkwaliteit daadwerkelijk te gaan realiseren. ‘Alkmaar zet in op de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Zo is de binnenstad al autoluw. Ook het bedrijfsleven zet stappen zoals bijvoorbeeld het bedrijf Ravo dat een veegauto op waterstof ontwikkelt en het bedrijf Hygro dat in de incubator Idea de eerste waterstof windmolen ontwikkelt.’

Hygro is een consortium aangegaan met tankstation-uitbater GP Groot, Ravo, ECN (onderdeel van TNO), Fleetcraft, Composite Analytica en E-Trucks Europe BV. Dit samenwerkingsverband heeft een subsidie aangevraagd om een proeftuin op te zetten als onderdeel van het demonstratieproject Duwaal.

Waterstoftrucks

De waterstof uit de windmolen wordt straks gedistribueerd naar verschillende tankstations door heel Noord-Holland. Het doel van deze eerste proeftuin is het realiseren en in gebruik nemen van een eerste waterstofstation, twee waterstofvrachtwagens en een waterstofveegmachine. Daarnaast is de proeftuin bedoeld om de techniek verder te ontwikkelen en experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit op te zetten om zo het herhalingspotentieel te vergroten.

Zo zal Ravo haar veegmachine ontwikkelen naar een waterstof-aangedreven versie. Het bedrijf verwacht veel van deze ontwikkeling, gezien de sterke behoefte aan emissievrije mobiliteit in de binnensteden en de mogelijkheden die waterstof voor hun producten biedt.

Daarnaast helpen ECN en Composit Analytica mee in de ontwikkeling van een geïntegreerd opslag, transport- en distributiesysteem voor waterstof. Samen met Hygro ontwikkelen ze een model waarmee de geïntegreerde waterstofdistributie en tankinfrastructuur geoptimaliseerd kan worden en waaruit de kansen en beperkingen van cold compressed waterstof duidelijk naar voren komen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Nieuw waterstoftankstation voor trucks in Alkmaar | NT

Nieuw waterstoftankstation voor trucks in Alkmaar

Zero emissie

Het eerste waterstof-tankstation voor vrachtwagens in Noord-Holland moet medio volgend jaar klaar zijn. De waterstof wordt direct gewonnen uit windenergie.

Het eerste Alkmaarse waterstoftankstation wordt gevestigd bij het NXT-tankstation op bedrijventerrein Boekelermeer en het tweede zal volgen bij het NXT-station in Westzaan, op bedrijventerrein Hoogtij in Zaanstad.

Het tankstation op de Boekelermeer in Alkmaar zal worden uitgerust met een 350 bar vulpunt voor zwaar vervoer en 700 bar vulpunt voor personenauto’s. Als de realisatie volgens plan verloopt, kan halverwege 2020 voor het eerst waterstof worden getankt. ‘Op het waterstof uit de molen kunnen minstens honderd vrachtwagens gaan rijden’, vertelt Jan Willem Langeraar van initiatiefnemer Hygro.

Elektrolyse

Het vernieuwende is om direct in de windturbine de elektrolyse plaats te laten vinden, waardoor  meteen waterstof wordt geproduceerd. Deze methode biedt volgens de initiatiefnemers nieuwe optimalisaties binnen de windturbine en zorgt voor minder elektrische verliezen, waardoor een waterstofmolen meer en goedkoper energie kan produceren dan een traditionele windmolen. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof ingezet als groene transportbrandstof, waardoor niet alleen CO2 , maar tevens luchtverontreiniging wordt vermeden.

Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, ziet waterstof als een van de belangrijkste pijlers in het behalen van de energiedoelstellingen van de regio: ‘Holland boven Amsterdam is bij uitstek geschikt als proeftuin voor waterstofinnovaties. Er is ruimte en kennis, en we hebben ook een belangrijke historie in de offshore. Hierdoor beschikken we over
een sterke gasinfrastructuur, zoals de offshore gasleidingen die bij Den Helder het land binnen komen. Met de afbouw van de fossiele industrie biedt waterstof mooie nieuwe kansen voor het bedrijfsleven in de regio.’

Luchtkwaliteit

De Alkmaarse wethouder Elly Konijn-Vermaas, portefeuille Duurzame Mobiliteit, ziet het realiseren van het waterstofstation in Alkmaar als zeer welkom om de beoogde verbetering in luchtkwaliteit daadwerkelijk te gaan realiseren. ‘Alkmaar zet in op de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Zo is de binnenstad al autoluw. Ook het bedrijfsleven zet stappen zoals bijvoorbeeld het bedrijf Ravo dat een veegauto op waterstof ontwikkelt en het bedrijf Hygro dat in de incubator Idea de eerste waterstof windmolen ontwikkelt.’

Hygro is een consortium aangegaan met tankstation-uitbater GP Groot, Ravo, ECN (onderdeel van TNO), Fleetcraft, Composite Analytica en E-Trucks Europe BV. Dit samenwerkingsverband heeft een subsidie aangevraagd om een proeftuin op te zetten als onderdeel van het demonstratieproject Duwaal.

Waterstoftrucks

De waterstof uit de windmolen wordt straks gedistribueerd naar verschillende tankstations door heel Noord-Holland. Het doel van deze eerste proeftuin is het realiseren en in gebruik nemen van een eerste waterstofstation, twee waterstofvrachtwagens en een waterstofveegmachine. Daarnaast is de proeftuin bedoeld om de techniek verder te ontwikkelen en experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit op te zetten om zo het herhalingspotentieel te vergroten.

Zo zal Ravo haar veegmachine ontwikkelen naar een waterstof-aangedreven versie. Het bedrijf verwacht veel van deze ontwikkeling, gezien de sterke behoefte aan emissievrije mobiliteit in de binnensteden en de mogelijkheden die waterstof voor hun producten biedt.

Daarnaast helpen ECN en Composit Analytica mee in de ontwikkeling van een geïntegreerd opslag, transport- en distributiesysteem voor waterstof. Samen met Hygro ontwikkelen ze een model waarmee de geïntegreerde waterstofdistributie en tankinfrastructuur geoptimaliseerd kan worden en waaruit de kansen en beperkingen van cold compressed waterstof duidelijk naar voren komen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement