In Nederland voeren steeds meer steden een milieuzone in om de toegang van vervuilende voertuigen te beperken. In Duitsland wordt daar nog veel meer vaart meer gemaakt. Al sinds 2008 voeren steden zulke ‘Umweltzonen’ in en intussen staat de teller op zo’n tachtig van deze gebieden in heel Duitsland. Deze aanpak moet helpen om het fijnstofgehalte in de stadscentra te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Andere steden volgen

Niet elke milieuzone stelt dezelfde eisen aan voertuigen die er rondrijden, maar de criteria worden eerder aangescherpt dan afgezwakt. Duitsland als geheel voert namelijk een verbod in op dieselvoertuigen van vóór 2015. Keulen kiest bijvoorbeeld voor een tweetrapsraket: per 1 april zijn dieselvoertuigen uit de Euro 4-klasse al niet meer welkom in de groene zone en per 1 september geldt dat ook voor auto’s, bussen en vrachtwagens die qua emissie in Euroklasse 5 vallen.

En het houdt niet op bij Keulen. Hamburg, Bonn, Frankfurt, Stuttgart en Berlijn volgen eveneens met hele of gedeeltelijke verboden op dieselvoertuigen in hun milieuzones. Andere steden zullen vermoedelijk ook volgen. Punt is wel dat elke stad weer zijn eigen variant op het beleid heeft. In Keulen betreft het dieselverbod de volledige Umweltzone, in Bonn gaat het om slechts een paar straten en daar tussenin is alles mogelijk.

Verplichte groene milieusticker

Die verschillen nemen niet weg dat Nederlandse transportbedrijven die van en naar Duitse steden door het groeiende aantal dieselverboden worden geraakt. Truckers die momenteel wel over de verplichte groene milieusticker beschikken, maar niet aan de nieuwe eisen van de milieuzone voldoen, komen dat gebied ook niet meer in.

‘Er bestaan in Duitsland ook ‘no traffic zones, gebieden waar vrachtwagens met een motor ouder dan Euro 5 of 6 niet welkom zijn’, legt Mattijs Wijnmalen van Duitsemilieusticker.nl uit. ‘Ook hebben we weleens gehad dat vrachtwagens aanvullende documentatie bij zich moeten hebben in de vorm van COC-papieren, waarop de werkelijke Euro-norm staat, inclusief eventuele aanpassingen zoals een extra roetfilter.’

‘Vrachtwagens worden vaker aan de kant gezet dan personenwagens waarbij expliciet om het kentekenbewijs en de COC-papieren wordt gevraagd. Gelukkig zijn er steden waarbij het industriegebied buiten de milieuzone valt. Dit maakt het voor vrachtwagens eenvoudiger om dus zonder sticker daar te komen.’

Overzicht milieuzones

Dat betekent overigens niet dat transporteurs hun voertuigen maar op goed geluk naar Duitsland moeten laten rijden. Wijnmalen: ‘Op onze website Duitse Milieusticker staat alle informatie over de milieuzones en dieselverboden in de verschillende Duitse steden. Om Keulen als voorbeeld te nemen: van die stad hebben we een dynamische kaart van de milieuzone gemaakt, inclusief een bericht over het dieselverbod. Zo weten transportbedrijven die op Duitse steden rijden dus precies waar ze wel en niet mogen komen met hun trucks.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement