Extra vertraging voor kaarten nieuwe tachograaf

problemen kiwa

De kaarten voor de nieuwe, slimme tachograaf zijn nóg later klaar dan eerder gedacht. Een eerdere deadline van 15 maart 2019 werd door Kiwa al niet gehaald. Nu blijkt de nieuwe deadline van 15 mei ook onhaalbaar. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Daar komt nog een ander obstakel bovenop. Bij de eerdere vertraging werd gedacht dat uitsluitend de werkplaatskaarten te laat klaar zouden zijn. Nu blijkt dat ook de bestuurderskaarten voor chauffeurs, de bedrijfskaarten voor transportbedrijven en de controlekaarten voor politie en inspectiedienst ILT niet op tijd klaar zijn.

Onaangenaam verrast

Oorzaak van de problemen is een vertraging bij het bedrijf dat de kaarten aan Kiwa moet leveren: Idemia. Dat bedrijf geeft nu aan de kaarten op 15 juni beschikbaar te hebben. Van Nieuwenhuizen meldt onaangenaam verrast te zijn door het nieuws.

‘Vanwege het niet halen van een aantal noodzakelijke processtappen, zoals een test bij het Joint Research Centre van de Europese Commissie en het niet kunnen voldoen aan de designvereisten van de verordening, loopt Idemia verdere vertraging op bij de productie van de Nederlandse tachograafkaarten’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Ze voegt hieraan toe dat de huidige bestuurders-, bedrijfs- en controlekaarten wel kunnen worden gebruikt in de nieuwe tachograaf. Dit in tegenstelling tot de werkplaatskaarten, waarvan nieuwe versies wel op korte termijn noodzakelijk zijn.

Slimme tachograaf

Op 15 juni 2019 worden nieuwe regels van kracht voor de tachograaf. Alle voertuigen die vanaf die datum op kenteken worden gezet, moeten de nieuwe, slimme tachograaf aan boord hebben. Als ze deze niet hebben, mogen ze de weg niet op.

Eerder dit voorjaar werd duidelijk dat uitgifte-instantie Kiwa de werkplaatskaarten niet op tijd kon leveren. Deze kaarten zijn nodig om de nieuwe apparaten te ijken. Daardoor dreigden transporteurs en verladers die al vrachtwagens hebben besteld voor de periode na 15 juni, deze voertuigen een tijd lang niet te kunnen gebruiken.

Kroatische kaarten

Voor dat probleem is in allerijl een oplossing gevonden. Voor het ijken kunnen Kroatische werkplaatskaarten worden gebruikt. Dat was van alle buitenlandse opties de snelste. De bewindsvrouw geeft aan dat deze kaarten inmiddels zijn afgeleverd bij de Nederlandse werkplaatsen. De verwachting is dat de betreffende trucks daardoor niet stil hoeven blijven staan.

Ondanks de nieuwe vertraging blijft Kiwa zakendoen met Idemia. Wel heeft de instantie inmiddels bij een andere leverancier geïnformeerd wanneer de kaarten klaar kunnen zijn. Deze geeft aan op 1 juli de kaarten gereed te hebben. Om welke leverander het gaat, is niet duidelijk.

Daarnaast kijkt Kiwa naar de mogelijkheid om, net als bij de werkplaatskaarten, ook de andere kaarten uit het buitenland te halen. De minister meldt dat de uitgifte-instantie in gesprek is met bereidwillige landen en uitzoekt wanneer dit tot levering van kaarten kan leiden.

Verlopen kaarten

Van Nieuwenhuizen wil ook rekening houden met houders van een kaart die kort na 15 juni verloopt. Om uit te sluiten dat bestuurders, bedrijven en controleurs zonder kaart komen te zitten, inventariseert Kiwa hoeveel kaarten er in juni en de maanden daarna aflopen.

Deze partijen kunnen dan tijdig op de hoogte worden gesteld dat het verstandig is enige tijd vóór 15 juni een G1-kaart aan te vragen. ‘Kiwa is hierover in gesprek met de sector om te komen tot een zo praktisch mogelijke oplossing en om dit zo goed en helder mogelijk te kunnen communiceren richting de achterban. De Kroatische werkplaatskaarten blijven geldig tot 15 juli 2019′, schrijft ze in de betreffende brief.

Extra vertraging voor kaarten nieuwe tachograaf | NT

Extra vertraging voor kaarten nieuwe tachograaf

problemen kiwa

De kaarten voor de nieuwe, slimme tachograaf zijn nóg later klaar dan eerder gedacht. Een eerdere deadline van 15 maart 2019 werd door Kiwa al niet gehaald. Nu blijkt de nieuwe deadline van 15 mei ook onhaalbaar. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Daar komt nog een ander obstakel bovenop. Bij de eerdere vertraging werd gedacht dat uitsluitend de werkplaatskaarten te laat klaar zouden zijn. Nu blijkt dat ook de bestuurderskaarten voor chauffeurs, de bedrijfskaarten voor transportbedrijven en de controlekaarten voor politie en inspectiedienst ILT niet op tijd klaar zijn.

Onaangenaam verrast

Oorzaak van de problemen is een vertraging bij het bedrijf dat de kaarten aan Kiwa moet leveren: Idemia. Dat bedrijf geeft nu aan de kaarten op 15 juni beschikbaar te hebben. Van Nieuwenhuizen meldt onaangenaam verrast te zijn door het nieuws.

‘Vanwege het niet halen van een aantal noodzakelijke processtappen, zoals een test bij het Joint Research Centre van de Europese Commissie en het niet kunnen voldoen aan de designvereisten van de verordening, loopt Idemia verdere vertraging op bij de productie van de Nederlandse tachograafkaarten’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Ze voegt hieraan toe dat de huidige bestuurders-, bedrijfs- en controlekaarten wel kunnen worden gebruikt in de nieuwe tachograaf. Dit in tegenstelling tot de werkplaatskaarten, waarvan nieuwe versies wel op korte termijn noodzakelijk zijn.

Slimme tachograaf

Op 15 juni 2019 worden nieuwe regels van kracht voor de tachograaf. Alle voertuigen die vanaf die datum op kenteken worden gezet, moeten de nieuwe, slimme tachograaf aan boord hebben. Als ze deze niet hebben, mogen ze de weg niet op.

Eerder dit voorjaar werd duidelijk dat uitgifte-instantie Kiwa de werkplaatskaarten niet op tijd kon leveren. Deze kaarten zijn nodig om de nieuwe apparaten te ijken. Daardoor dreigden transporteurs en verladers die al vrachtwagens hebben besteld voor de periode na 15 juni, deze voertuigen een tijd lang niet te kunnen gebruiken.

Kroatische kaarten

Voor dat probleem is in allerijl een oplossing gevonden. Voor het ijken kunnen Kroatische werkplaatskaarten worden gebruikt. Dat was van alle buitenlandse opties de snelste. De bewindsvrouw geeft aan dat deze kaarten inmiddels zijn afgeleverd bij de Nederlandse werkplaatsen. De verwachting is dat de betreffende trucks daardoor niet stil hoeven blijven staan.

Ondanks de nieuwe vertraging blijft Kiwa zakendoen met Idemia. Wel heeft de instantie inmiddels bij een andere leverancier geïnformeerd wanneer de kaarten klaar kunnen zijn. Deze geeft aan op 1 juli de kaarten gereed te hebben. Om welke leverander het gaat, is niet duidelijk.

Daarnaast kijkt Kiwa naar de mogelijkheid om, net als bij de werkplaatskaarten, ook de andere kaarten uit het buitenland te halen. De minister meldt dat de uitgifte-instantie in gesprek is met bereidwillige landen en uitzoekt wanneer dit tot levering van kaarten kan leiden.

Verlopen kaarten

Van Nieuwenhuizen wil ook rekening houden met houders van een kaart die kort na 15 juni verloopt. Om uit te sluiten dat bestuurders, bedrijven en controleurs zonder kaart komen te zitten, inventariseert Kiwa hoeveel kaarten er in juni en de maanden daarna aflopen.

Deze partijen kunnen dan tijdig op de hoogte worden gesteld dat het verstandig is enige tijd vóór 15 juni een G1-kaart aan te vragen. ‘Kiwa is hierover in gesprek met de sector om te komen tot een zo praktisch mogelijke oplossing en om dit zo goed en helder mogelijk te kunnen communiceren richting de achterban. De Kroatische werkplaatskaarten blijven geldig tot 15 juli 2019′, schrijft ze in de betreffende brief.