De bewindsvrouw zei dit na diverse kritische vragen van SP, PVV, CDA en SGP. De partijen vroegen zich af waarom de prijzen voor tachograafkaarten in Nederland fors hoger zijn dan in diverse andere landen. In Nederland betaal je honderd euro, terwijl bijvoorbeeld in Duitsland slechts veertig euro wordt gerekend. Elders ligt de prijs nog lager.

Voordat er een verlaging komt, wil Van Nieuwenhuizen eerst kijken naar de oorzaken van prijsverschillen. Daarbij kijkt ze niet alleen naar tachograafkaarten, maar ook naar andere producten van Kiwa. Maar dat de tarieven uiteindelijk omlaag moeten, staat wat haar betreft buiten kijf.

Prijsbeleid

Het prijsbeleid van Kiwa staat al geruime tijd ter discussie. Ook is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig om te komen tot een nieuw tarievenstelsel voor de instantie. Deze zou al begin 2017 worden ingevoerd, maar is er nog steeds niet. In de tussentijd zijn de kaartprijzen niet naar beneden, maar juist omhoog gegaan. De minister heeft aangegeven hierover meer duidelijkheid te bieden vóór het einde van dit jaar.

‘Wij vinden het hoog tijd dat de minister over de brug komt met een acceptabele prijs’, zegt TLN-directeur Jan Boeve. ‘De prijzen in de landen om ons heen zijn ons allang bekend. Het zou mooi zijn als de prijs nu snel écht omlaag kan. En niet met een tientje; wij verwachten een flinke prijsdaling.’

Slimme tachograaf

Aanstaande zaterdag 15 juni worden regels voor de slimme tachograaf van kracht. Vanaf die datum moeten nieuwe vrachtwagens een slimme tachograaf aan boord hebben. De invoering van het apparaat gaat echter niet zonder slag of stoot.

Diverse kaarten voor deze ‘smart tacho’ kunnen niet op tijd worden geleverd door Kiwa. Dit vanwege problemen bij kaartproducent Idemia. Om te voorkomen dat vervoerders hun nieuwe voertuigen niet kunnen gebruiken, worden tijdelijk Kroatische en Britse kaarten gebruikt.

Volgens de minister krijgt Idemia binnenkort typegoedkeuringen binnen. Daardoor kan het bedrijf eind deze maand starten met de productie van Nederlandse kaarten. Ook de levering hiervan moet korte tijd later mogelijk zijn.