Dat blijkt uit de jaarrekening die de groepsholding recent heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.De forse winstuitkering, die blijkens de stukken ten laste komt van de agioreserve, is vier keer de nettowinst van het bedrijf over 2018. Door het dividend daalde het totale balansvermogen van ACTA Holding van 178 miljoen euro naar 148 miljoen euro.

Verdomhoekje

Kiwa staat al in het verdomhoekje bij de vervoersbranche sinds het ministerie van Infrastructuur (toen nog Verkeer & Waterstaat) in 2010 onder minister Camiel Eurlings de uitgifte van onder meer de tachograafkaarten uitbesteedde aan het bedrijf.

De sector hekelt de hoge vergoedingen die het bedrijf in rekening brengt voor wat wordt omschreven als een redelijk simpele dienstverlening. De winstuitkering aan de aandeelhouders is dan ook koren op de molen voor de critici van de privatisering van de oude overheidsdiensten.

Winstmarge

Zelf laat Kiwa, die de uitgifte van vergunningen bijna tien jaar geleden heeft ondergebracht bij dochterbedrijf Kiwa Register, weinig los over de winstmarge op de uitgifte van vergunningen. Slechts in 2013 toen minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) in opspraak raakte, toen bleek dat haar man als adviseur van Kiwa ook aandeelhouder was, lichtte de directie een tipje van sluier.

De uitgifte van vergunningen was ‘slechts marginaal winstgevend’, aldus Kiwa destijds. Die claim valt moeilijk te checken in de jaarrekening van het bedrijf zelf. Kiwa Register produceert geen eigen winst- of verliesrekening.

Datzelfde geldt voor alle tachtig dochterondernemingen die algemeen directeur en minderheidsaandeelhouder Paul Hesselink (60) van Kiwa sinds de privatisering in 2006 heeft verzameld rond de overheidsdienst via acquisities in binnen- en buitenland. Alle financiële prestaties zijn geconsolideerd in de jaarrekening van ACTA.

ACTA Holding

Bij de Kamer van Koophandel blijkt dat Kiwa, dat ooit eigendom was van de waterbedrijven, sinds 2011 in handen is van ACTA Holding. Deze houdstermaatschappij behaalde vorig jaar een bedrijfsresultaat uit de lopende activiteiten van bijna 55 miljoen euro (+19%). De nettowinst lag door onder meer hoge financieringslasten en een belastingaanslag op 9,4 miljoen euro.

In 2017 werd een nettowinst van 6,2 miljoen euro behaald. De omzet kwam uit op 487 miljoen euro tegen 536 miljoen euro in 2017. Die afname van de omzet houdt verband van de verkoop van Kiwa Compliance Service in 2018.

Aandelen

De aandelen van ACTA Holding zijn ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor ACTA. Grootaandeelhouder van dit fonds is met 78% NPM Capital, de investeringsmaatschappij van de familie Fentener van Vlissingen. De overige aandelen zijn in handen van de Stichting AEIF (personeel) en Nearland Management. Dit laatste fonds is het investeringsvehikel van algemeen directeur Paul Hesselink en financieel topman Rudy Niemantsverdriet (53).

De derde compagnon is oud-directielid Bouke Meekma (70) van Kiwa. Meekma en Hesselink zijn blijkens overige inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel ook bestuurders in Malink Beheer, waar ooit ook Haro Schultz van Haegen, de echtgenoot van minister Melanie Schultz van Haegen aandelen in had.

15 miljoen verdiend

Uit een onderzoek van De Volkskrant uit 2013 blijkt dat Malink Beheer samen met ABN Amro in 2006 Kiwa van de waterbedrijven kocht. Het 25%-belang van Malink was destijds 650.000 euro waard. Bij de verkoop van Kiwa in 2011 aan ACTA Holding cashten de aandeelhouders van Malink Beheer volgens de krant tientallen miljoenen euro’s.

Haro Schultz van Haegen verdiende 2,6 miljoen euro aan de deal. De directeuren Paul Hesselink en Bouke Meekma zouden meer dan 15 miljoen euro hebben getoucheerd. Niemand bij Kiwa was beschikbaar om een toelichting te geven op de cijfers.