Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dinsdag zijn gepubliceerd. De stijging kwam volledig voor rekening van het binnenlandse vervoer. Dit nam toe van 542 naar 556 miljoen ton. Het grensoverschrijdende wegtransport daalde juist, van 204 naar 202 miljoen ton.

Al sinds 2012 vervoeren vrachtwagens elk jaar meer goederen. In dat jaar werd 681 miljoen ton vervoerd. Gestaag is dat de afgelopen jaren opgelopen naar 757 miljoen, wat een stijging betekent van ruim 11% in zes jaar tijd.

Zeevaart

Ook de zeevaart kent een langjarig stijgende trend. Al sinds 2011 neemt het volume toe. Alleen het jaar 2016 vormde daarop een uitzondering, toen de markt een kleine terugslag te verwerken kreeg. In het afgelopen jaar werd 605 miljoen ton goederen vervoerd. Dit betekende een stijging van 1,5% ten opzichte van een jaar eerder, toen de teller bleef steken op 596 miljoen.

Binnenvaart

De situatie in de binnenvaart is anders. Daar is al enige jaren sprake van een stagnatie. Sinds 2014 schommelt het totale volume tussen de 311 en 316 miljoen ton. Vorig jaar kwam het totale volume uit op 313 miljoen ton. Dat was 0,3% minder dan het jaar ervoor.

Toch was het vorige jaar voor de binnenvaart zeker niet slecht. Door de aanhoudende droogte kon veel vracht niet meer met binnenschepen worden vervoerd. Maar desondanks bleef het volume op peil. Dat kwam vooral door het binnenlandse vervoer. Dit steeg van 114 naar 122 miljoen ton. Het grensoverschrijdende transport bereikte met 191 miljoen ton echter het laagste punt van dit decennium. Hier speelde de droogte ongetwijfeld een rol.

Deze aanhoudende laagwaterproblematiek zorgde echter wel voor hogere tarieven. Immers, schepen konden minder diep liggen en daardoor minder vracht vervoeren. Dit noopten diverse rederijen tot laagwatertoeslagen, die verladers ook bereid waren te betalen. De omzet was vorig jaar dan ook zeker niet slecht voor de binnenvaart.

Spoor

Het spoorgoederenvervoer heeft net als de binnenvaart ook te maken met een stagnatie. Al jaren ligt het totale volume tussen de 35 en 40 miljoen ton. Daarmee is het met afstand de kleinste modaliteit in het achterlandvervoer.

Het spoorvervoer wordt gezien als een belangrijke manier om het goederentransport te verduurzamen. Overheden zetten zich dan ook in om een ‘modal shift’ te realiseren, waarbij vracht zo min mogelijk met vrachtwagens en juist meer met de trein wordt vervoerd. Dit wil echter nog niet zo vlotten. Vorig jaar boekte het wegtransport immers een stijging, terwijl het volume van het spoorgoederenvervoer licht daalde, met 0,6%, en uitkwam op 38 miljoen ton.

Luchtvracht

Net als de binnenvaart en het spoorvervoer kreeg ook de luchtvracht met een daling te maken. Het volume nam af met 0,3% en kwam uit op, afgerond, 2 miljoen ton.

Totaal

Het totale volume van alle modaliteiten samen was 1,71 miljard ton goederen. Dat was 1,2% meer dan een jaar eerder. De stijging kwam dus volledig op het conto van het wegvervoer en de zeevaart. De andere modaliteiten moesten het vorig jaar met minder volume doen dan het jaar ervoor.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement