Dat laat de jongste transportbarometer van Timocom zien. De daling heeft volgens David Moog, analist bij het platform, vooral te maken met de afkoeling van de wereldwijde economie. De handelspolitiek van de Verenigde Staten veroorzaakt een mondiale vermindering van de export, die uitvoer-georiënteerde landen als Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen zwaar raakt.

In het tweede kwartaal werden iets minder dan 22 miljoen ladingen op de Timocom-vrachtbeurs aangeboden. In het eerste kwartaal waren het er nog bijna 28 miljoen. Dalingen waren er vooral in het vervoer van industriële producten, waaronder investeringsgoederen (machinerie en dergelijke) en in de toelevering.

Brexit

Ook speelt de eventuele uittreding van het Verenigd Koninkrijk een rol, zegt Moog. In het eerste kwartaal was er nog een flinke stijging van het ladingaanbod naar de Britse eilanden, in verband met versnelde voorraadopbouw aan de overzijde van het Kanaal. Het Europese wegvervoer richting het Verenigd Koninkrijk was in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan verdubbeld. Vanwege de naderende Brexit besloten veel bedrijven extra voorraden aan te leggen. Uit de gegevens kwam naar voren dat het aantal zendingen richting het VK in de eerste drie maanden van dit jaar 112% hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal daalde de via Timocom voor export aangeboden lading naar het VK echter met 56%.

De ontwikkeling van de goederenhandel tussen Noord- en Zuid-Europa liet in het tweede kwartaal juist een stijging zien. Het ladingaanbod van en naar Italië, Spanje, Portugal en Griekenland nam volgens Timocom met 21% toe. Dat heeft vooral te maken met het hoogseizoen in de oogst van fruit en groenten in beide delen van Europa.

Duisport

De beheerder van de haven van Duisburg, Duisport, merkt de wereldwijde conjuncturele afkoeling ook terdege. In het eerste halfjaar was er een daling van de overslag van en op binnenschepen, treinen en vrachtauto’s van ongeveer 5%, van 32,6 miljoen naar 31 miljoen ton. De containeroverslag daalde licht, van 2,01 naar 1,96 miljoen teu.

Dat was volgens Duisport vooral te wijten aan minder containervervoer van en naar de Scandinavische landen. Containeroverslag is voor Duisburg van toenemend belang; het heeft een aandeel van inmiddels 55% in het totaal.

China

Crescendo gaat het nog steeds met het vervoer tussen Duisburg en bestemmingen in China. Er rijden nu wekelijks ongeveer 35 goederentreinen tussen het Duitse Ruhrgebied en een aantal Chinese industriële centra. Dat gebeurt over de Nieuwe Zijderoute, die door Duisburg als de corridor ‘Belt & Road’ wordt aangeduid.

Volgens topman Staake is Duisburg als draaischijf in het spoorvervoer tussen China en Europa inmiddels goed voor 30% van alle lading. Tweederde van alle lading tussen China en Europa is Europese invoer, het overige derde deel is logischerwijs via Duisburg op het spoor gezette lading met Chinese bestemmingen.