Sinds geruime tijd is er onenigheid tussen aan de ene kant AB Texel en aan de andere kant de vakbonden en een deel van de vrachtwagenchauffeurs. Daarbij staat een alternatieve werktijdenregeling voor aardappelchauffeurs centraal. ‘Al meer dan vijftien jaar rijden 128 van de 450 Nederlandse aardappelchauffeurs op vrijwillige basis in een alternatief werkrooster’, aldus Wetenkamp.

Het overgrote deel van hen is zeer tevreden met de regeling, blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de vervoerder. Een kleiner deel zou zelfs hebben gezegd het bedrijf te willen verlaten als de regeling wordt afgeschaft. Daarnaast wijst Wetenkamp erop dat truckbestuurders altijd terug kunnen naar het reguliere systeem. Ook speelt mee dat de klanten steeds meer vragen om flexibiliteit.

Vakbond

Uit een onderzoek van de vakbond onder zijn leden zou echter blijken dat een grote meerderheid juist tegenstander is. ‘We hebben een eindbod ontvangen van AB Texel en dat hebben we voorgelegd aan onze leden’, aldus Linda Slagter van CNV. ‘Daaruit bleek dat 89% van de leden het niet ziet zitten om volgens deze regeling te werken.’

Volgens Slagter zijn de chauffeurs vooral ontevreden over de beperkte zekerheid die de alternatieve regeling biedt. De cao schrijft voor dat elke week veertig uur werk moet worden aangeboden. Maar volgens de vakbondsbestuurder wil AB toe naar 160 uur per vier weken. ‘Daardoor zijn chauffeurs bang dat als ze na drie weken al aan 160 uur zitten, ze de vierde week geen werk krijgen. En dat scheelt overuren. Wij vragen AB Texel om acht uur werkgarantie op een roosterdag en dat de regeling van veertig uur per week in stand blijft.’

Gedoogd

Wetenkamp zegt dat het alternatieve werkrooster inderdaad op een aantal punten afwijkt van de cao. ‘Daarom hebben we in de afgelopen jaren meerdere verzoeken gedaan bij FNV en CNV om het werksysteem te formaliseren. Al deze jaren werd het gedoogd. Totdat we enkele weken geleden ineens gesommeerd werden om per 1 oktober aanstaande het flexibele systeem stop te zetten. We vinden het jammer dat er zo resoluut een besluit is genomen en verzoeken de bonden nogmaals dringend in te stemmen met het alternatieve werkrooster.’

Het lijkt zeer de vraag of die instemming er komt. Advocaten van de bond hebben zich inmiddels op de zaak gestort. Of daadwerkelijk juridische stappen worden ondernomen, is nog niet duidelijk.