De agf-vervoerder steggelt al geruime tijd met vakbonden en een deel van de chauffeurs over een alternatieve werktijdenregeling. In deze regeling wordt op sommige punten afgeweken van de cao. Volgens AB Texel is dit nodig omdat klanten steeds meer vragen om flexibiliteit. Ook zou een meerderheid van de betreffende chauffeurs tevreden zijn over de alternatieve regeling. De vakbonden willen er echter niets van weten. Zij zien het als een manier om te bezuinigen op personeelskosten. Dit omdat gemakkelijker geschoven kan worden met uren over verschillende weken en dit in praktijk betekent dat chauffeurs minder overuren betaald krijgen.

Voor beide standpunten valt wel wat te zeggen. Verladers vragen van hun transporteur flexibiliteit. Dit moeten de vervoerders in hun bedrijfsvoering verwerken en dus ook in hun rittenplanning. Een verplichting van veertig uur per week kan dan als beknellend worden ervaren. Een regeling van bijvoorbeeld 160 uur per vier weken biedt transporteurs dan meer ruimte om aan de wensen van klanten te voldoen.

Vermoedelijk komt dit onderwerp aan bod tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Want AB Texel is waarschijnlijk niet de enige transporteur die meer flexibiliteit wil. Als de markt erom vraagt en een aanzienlijk deel van de chauffeurs heeft er weinig problemen mee, dan is zo’n versoepeling wellicht een waardevolle verbetering van de cao.

Dat vergt wel een soepelere opstelling van de vakbonden. Zij staan ongetwijfeld niet te springen om op dit gebied veel concessies te doen. Dat valt vanuit hun kant ook best te begrijpen, zeker als dit hun leden veel geld kost, zoals de vakbonden vrezen in het geval van AB Texel. Bovendien kan een versoepeling van de 40-uursregel betekenen dat chauffeurs die hier niet in mee willen, daartoe worden verplicht. Hun collega-chauffeurs doen het immers wel.

Een al te bruuske aanpassing van deze bepaling lijkt niet haalbaar. Maar als de cao-partijen bereid zijn om water bij de wijn te doen, kan best een oplossing worden gevonden die voor beide kanten acceptabel is.

Lees ook: AB Texel en bonden op ramkoers in loonconflict