Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak in een reeds enige weken geleden uitgebracht advies aan de minister. Volgens een bericht in De Telegraaf heeft de minister inmiddels laten weten de voorgestelde wijzigingen in het wetsontwerp te overwegen. Het betreft onder meer technische regelgeving voor de invordering van tolgeld en de bezwaartermijnen voor vervoerders.

Terugsluizing

De Raad voor de Rechtspraak stelt vragen over de zogenoemde ‘terugsluizing’ van de opbrengst naar alleen Nederlandse kentekenhouders van voertuigen zwaarder van 3,5 ton. ‘Dat roept de vraag op of dit kan leiden tot ongeoorloofde staatssteun’, zegt de Raad. Ook de Memorie van Toelichting gaat hier al op in.

De Raad wijst op een ‘mogelijke analogie’ met het Duitse tolheffingssysteem voor alle binnen- en buitenlands gekentekende voertuigen, waaronder personenauto’s, dat in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in juni dit jaar in strijd werd geacht met het Europese recht, omdat de baten alleen ten goede komen aan de Duitse belastingbetalers.

Gecompenseerd

Deze uitspraak van het Hof betreft echter alleen het personenverkeer. Duitse automobilisten zouden de kosten van het vignet volledig gecompenseerd krijgen door een navenante verlaging van hun auto- en aanschafbelasting. De Duitse kilometerheffing voor vrachtverkeer, in 2005 ingevoerd, staat hier buiten.

Deze tol, die buitenlandse voertuigen laat meebetalen aan het gebruik van het Duitse wegennet, is in de Europese Unie inmiddels volledig geaccepteerd.

Duurzaamheid vrachtauto’s

Van Nieuwenhuizen heeft er in een reactie op gewezen dat van een volledige terugsluizing van de opbrengst van de trucktol in Nederland geen sprake is. Zo wordt een deel van de tolinkomsten wel ingezet voor bevordering van de duurzaamheid van vrachtauto’s, maar wordt een te verwachten derving van accijnsinkomsten aan deze ‘terugsluis’ onttrokken. Per saldo betalen dus ook Nederlandse vervoerders aan de nieuwe tol mee.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement