ING: ‘E-trucks vanaf 2028 financieel aantrekkelijker dan diesels’

business case

Elektrische vrachtwagens zijn in 2028 financieel aantrekkelijker dan dieseltrucks. Het kantelpunt ligt dichterbij naarmate transporteurs er meer kilometers mee rijden. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend.

‘Het Nederlandse wegvervoer staat voor een ingrijpende transitie. Vanaf 2025 worden dertig tot veertig stedelijke zones emissievrij en het voorsorteren daarop gaat beginnen’, aldus Machiel Bode, sectormanager Transport en Logistiek bij ING. ‘Zware batterij-elektrische trucks zijn hiervoor het meest geschikt.’

Hoewel deze voertuigen in prijs gaan dalen, worden ze voor veel bedrijven financieel pas vanaf 2028 aantrekkelijk. ‘Hierdoor bestaat de kans dat vervoerders in de overgangsfase na 2025 nog met diesels blijven doorrijden.’

Dankzij de emissievrije zones breekt de elektrische truck uiteindelijk toch door. De bank verwacht dat in 2030 één op de vier nieuwe trucks elektrisch is, wat zou betekenen dat in dat jaar 3500 elektrische vrachtwagens worden verkocht.

Praktijktesten

Zware batterij-elektrische trucks worden momenteel in de praktijk getest en vanaf 2021 brengen meerdere Europese fabrikanten modellen in grotere aantallen op de markt. ‘E-vrachtwagens zijn goed inzetbaar binnen een straal van honderd kilometer van de thuisbasis en hebben een hoge motorefficiëntie. Daarmee zijn ze het meest geschikt om te voldoen aan de doelstelling van emissievrije stedelijke distributie vanaf 2025 uit het klimaatakkoord’, legt Bode uit.

In 2028 voordeliger

Met de kleine marges in het wegtransport ligt de focus in de sector op kostenefficiëntie. Elektrische trucks zijn nu nog 3,5 keer duurder dan diesels. Bovendien brengt een keuze voor elektrisch rijden met zich mee dat transporteurs moeten investeren in eigen snelladers.

‘Daar staat tegenover dat de energie-onderhoudskosten veel lager zijn. Hoewel elektrische vrachtwagen op weg naar 2030 aanzienlijk goedkoper worden, duurt het ook mét subsidie naar verwachting nog tot 2028 voor een e-truck bij zestigduizend kilometer per jaar financieel aantrekkelijk wordt.’

Hoe meer kilometers, hoe aantrekkelijker

Door de hoge aanschafkosten worden elektrische vrachtwagens aantrekkelijker naarmate er meer kilometers worden gemaakt. Lukt het om de truck jaarlijks honderdduizend kilometer in te zetten in plaats van zestigduizend, dan verschuift het omslagpunt naar 2025. ‘Aanpassing van het logistieke systeem op meer vaste en korte afstanden kan daarbij helpen om ze eerder aantrekkelijk te maken.’

Bode: ‘Elektrische voertuigen blijven voorlopig nog duurder dan dieseltrucks. Maar zero-emissie stadsdistributie komt snel dichterbij en reductie van uitstoot is voor steeds meer bedrijven een doelstelling. Voor transporteurs is het daarom van belang om te kijken hoe elektrisch rijden uitpakt bij het specifieke bedrijfsmodel en de transitie samen met de opdrachtgever aan te gaan.’

Nieuwkomers

Een onzekere factor onderweg naar 2030 is de mogelijke toetreding van fabrikanten als Nikola en Tesla tot de Europese markt. Deze ‘outsiders’ kunnen volgens Bode met speciaal ontwikkelde elektrische modellen voor disruptie en snellere prijsdaling zorgen.

‘In dat geval worden elektrische trucks sneller aantrekkelijk. Dit geldt ook indien elektrisch rijden bevoordeeld wordt bij de invoering van de kilometerheffing in 2023 of als er fiscale faciliteiten voor laadinfrastructuur komen.’

Doorbraak

Hoewel de afzet van elektrische vrachtauto’s traag op gang komt, gaat deze het komend decennium toch doorbreken. De invoering van zero-emissie stedelijke distributie geeft de vraag naar e-trucks na 2025 een impuls. De druk op fabrikanten helpt daarbij ook.

Doorrijden met een dieselvoertuig is mogelijk volgens ING, maar vooroplopen heeft ook voordelen voor transporteurs en opdrachtgevers. Bijvoorbeeld omdat je daarmee een schoon imago krijgt, zowel bij de klant als bij de consument. Investeren in elektrisch rijden kan op termijn dan ook zeker lonen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

ING: ‘E-trucks vanaf 2028 financieel aantrekkelijker dan diesels’ | NT

ING: ‘E-trucks vanaf 2028 financieel aantrekkelijker dan diesels’

business case

Elektrische vrachtwagens zijn in 2028 financieel aantrekkelijker dan dieseltrucks. Het kantelpunt ligt dichterbij naarmate transporteurs er meer kilometers mee rijden. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend.

‘Het Nederlandse wegvervoer staat voor een ingrijpende transitie. Vanaf 2025 worden dertig tot veertig stedelijke zones emissievrij en het voorsorteren daarop gaat beginnen’, aldus Machiel Bode, sectormanager Transport en Logistiek bij ING. ‘Zware batterij-elektrische trucks zijn hiervoor het meest geschikt.’

Hoewel deze voertuigen in prijs gaan dalen, worden ze voor veel bedrijven financieel pas vanaf 2028 aantrekkelijk. ‘Hierdoor bestaat de kans dat vervoerders in de overgangsfase na 2025 nog met diesels blijven doorrijden.’

Dankzij de emissievrije zones breekt de elektrische truck uiteindelijk toch door. De bank verwacht dat in 2030 één op de vier nieuwe trucks elektrisch is, wat zou betekenen dat in dat jaar 3500 elektrische vrachtwagens worden verkocht.

Praktijktesten

Zware batterij-elektrische trucks worden momenteel in de praktijk getest en vanaf 2021 brengen meerdere Europese fabrikanten modellen in grotere aantallen op de markt. ‘E-vrachtwagens zijn goed inzetbaar binnen een straal van honderd kilometer van de thuisbasis en hebben een hoge motorefficiëntie. Daarmee zijn ze het meest geschikt om te voldoen aan de doelstelling van emissievrije stedelijke distributie vanaf 2025 uit het klimaatakkoord’, legt Bode uit.

In 2028 voordeliger

Met de kleine marges in het wegtransport ligt de focus in de sector op kostenefficiëntie. Elektrische trucks zijn nu nog 3,5 keer duurder dan diesels. Bovendien brengt een keuze voor elektrisch rijden met zich mee dat transporteurs moeten investeren in eigen snelladers.

‘Daar staat tegenover dat de energie-onderhoudskosten veel lager zijn. Hoewel elektrische vrachtwagen op weg naar 2030 aanzienlijk goedkoper worden, duurt het ook mét subsidie naar verwachting nog tot 2028 voor een e-truck bij zestigduizend kilometer per jaar financieel aantrekkelijk wordt.’

Hoe meer kilometers, hoe aantrekkelijker

Door de hoge aanschafkosten worden elektrische vrachtwagens aantrekkelijker naarmate er meer kilometers worden gemaakt. Lukt het om de truck jaarlijks honderdduizend kilometer in te zetten in plaats van zestigduizend, dan verschuift het omslagpunt naar 2025. ‘Aanpassing van het logistieke systeem op meer vaste en korte afstanden kan daarbij helpen om ze eerder aantrekkelijk te maken.’

Bode: ‘Elektrische voertuigen blijven voorlopig nog duurder dan dieseltrucks. Maar zero-emissie stadsdistributie komt snel dichterbij en reductie van uitstoot is voor steeds meer bedrijven een doelstelling. Voor transporteurs is het daarom van belang om te kijken hoe elektrisch rijden uitpakt bij het specifieke bedrijfsmodel en de transitie samen met de opdrachtgever aan te gaan.’

Nieuwkomers

Een onzekere factor onderweg naar 2030 is de mogelijke toetreding van fabrikanten als Nikola en Tesla tot de Europese markt. Deze ‘outsiders’ kunnen volgens Bode met speciaal ontwikkelde elektrische modellen voor disruptie en snellere prijsdaling zorgen.

‘In dat geval worden elektrische trucks sneller aantrekkelijk. Dit geldt ook indien elektrisch rijden bevoordeeld wordt bij de invoering van de kilometerheffing in 2023 of als er fiscale faciliteiten voor laadinfrastructuur komen.’

Doorbraak

Hoewel de afzet van elektrische vrachtauto’s traag op gang komt, gaat deze het komend decennium toch doorbreken. De invoering van zero-emissie stedelijke distributie geeft de vraag naar e-trucks na 2025 een impuls. De druk op fabrikanten helpt daarbij ook.

Doorrijden met een dieselvoertuig is mogelijk volgens ING, maar vooroplopen heeft ook voordelen voor transporteurs en opdrachtgevers. Bijvoorbeeld omdat je daarmee een schoon imago krijgt, zowel bij de klant als bij de consument. Investeren in elektrisch rijden kan op termijn dan ook zeker lonen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement