Al geruime tijd rijden meer dan honderd vrachtwagenchauffeurs van AB Texel volgens een alternatief werktijdenrooster. Het betreft medewerkers van de afdeling aardappeltransport. Volgens de vervoerder komt het met de roosters tegemoet aan de wensen van chauffeurs en klanten. Beiden zouden meer flexibiliteit willen.

‘Jaren geleden is AB Texel met deze roosters begonnen, onder meer om flexibiliteit in werkroosters aan te bieden aan medewerkers’, licht de directie toe. ‘Chauffeurs konden vrijwillig deelnemen en kunnen op elk moment terug naar een regulier werkrooster als ze dit willen.’

De betreffende regeling week echter af van de cao. De vakbonden wilden daarom dat de vervoerder stopte met deze werkroosters. Uit een peiling van de bonden onder hun leden kwam naar voren dat een overgrote meerderheid af wilde van de regeling. Uit een enquete die AB Texel vervolgens liet uitvoeren door een onafhankelijk bureau bleek echter het tegenovergestelde: de meeste chauffeurs wilden juist wél gebruik blijven maken van de regeling.

Werkgarantie

De wrevel bij de vakbonden en de chauffeurs zat volgens Linda Slagter van CNV vooral bij het gebrek aan werkgarantie. De bond en diens leden wilden dat AB Texel een werkgarantie zou afgeven van acht uur per roosterdag. De vervoerder zag dat echter niet zitten. In het onlangs gesloten akkoord is deze garantie uiteindelijk niet opgenomen, tot teleurstelling van Slagter.

‘Onze leden vonden de flexibele werktijden wel prettig, maar misten een werkgarantie. We hebben toen gezegd tegen de leden, dat als ze het voorstel van AB Texel afstemmen vanwege het ontbreken van de werkgarantie, ze ook de flexibele werktijden kwijtraken.’

Bij een nieuwe stemming van de vakbondsleden stemde 86% uiteindelijk toch voor het behoud van de flexibele werkroosters. De bonden waren daarom bereid om de regeling te formaliseren, tot grote tevredenheid van AB Texel Group.