Voor komend jaar is de verwachting dat de algehele kostenstijging stukken lager is: tussen de 0,7 en 1,9%. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat diverse uitgavenposten vergeleek met vorig jaar. Daaruit kwam naar voren dat de uitgaven aan rijdend personeel zijn toegenomen met gemiddeld 6,7% ten opzichte van vorig jaar.

De toename is een optelsom van de stijging van de lonen, wijzigingen in de sociale lasten, vermeerdering waarde vakantiedagen en het effect van een eenmalige uitkering van 750 euro. Panteia verwacht dat deze uitgaven komend jaar minder hard groeien. Naar verwachting nemen ze toe met gemiddeld 1,4%.

De uitgaven aan het overige personeel nemen dit jaar minder hard toe dan bij chauffeurs: gemiddeld 3,4%. Voor volgend jaar verwachten de onderzoekers voor overig personeel een soortgelijke toename: 3,0%.

Uitkering

Het verschil tussen chauffeurs en ander personeel verklaart Panteia als volgt: ‘We gaan ervan uit dat het rijdend personeel een eenmalige uitkering van 750 euro heeft ontvangen in het kader van de kwestie ‘waarde vakantiedag’. Wij gaan ervan uit dat het overig personeel die uitkering niet heeft ontvangen.’

De onderzoekers geven aan dat de exacte loonkostenstijging voor 2020 niet met zekerheid is vast te stellen. De huidige Cao Beroepsgoederenvervoer loopt eind dit jaar af en er is momenteel nog geen nieuwe afgesloten. ‘Dit betekent dat niet duidelijk is hoe hoog de loonkostenontwikkeling voor volgend jaar zal worden.’

Daarom is in de rapportage uitgegaan van de cijfers van het Centraal Planbureau (2,5% contractloonstijging marktsector, plus 0,45% toename sociale lasten). De sociale lasten nemen volgend jaar onder meer toe vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Chauffeurstekort

Zoals bekend kampt de wegvervoersector al geruime tijd met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. ‘De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt komend jaar blijft bestaan’, aldus de onderzoekers.

‘Dit kan, net als in 2019, leiden tot een extra loonkostenstijging als gevolg van de inhuur van uitzendkrachten, hoger personeelsverloop, betaling van extra vergoedingen en inwerken van nieuw personeel. Deze extra kostenstijging is niet opgenomen in de reguliere kostenontwikkeling, omdat het per bedrijf verschilt of dit van toepassing is. Tevens is de hoogte van deze extra kostenstijging wisselend’, aldus een toelichting van Panteia.

Naast personeel is ook brandstof een belangrijke kostenpost voor wegtransporteurs. Dit jaar zijn de brandstofuitgaven gemiddeld met 2,1% gegroeid. Panteia heeft echter goed nieuws voor volgend jaar. Het bureau verwacht dat vervoerders in 2020 hier minder aan kwijt zijn: -2,1%.

Opvallend is dat de verzekeringskosten dit jaar fors zijn toegenomen, met maar liefst 11%. Aan die stijging komt volgend jaar geen einde. De onderzoekers verwachten een plus van nog eens 9%. Daar staat tegenover dat de rentekosten juist fors zijn gedaald dit jaar, met 11,1%. Over de rentekosten van volgend jaar doet Panteia geen uitspraak.

Faillissementen

Onlangs zijn ook cijfers gepubliceerd over het aantal faillissementen in het wegtransport. Uit de cijfers van CBS blijkt dat het aantal gevallen van bankroet opnieuw is gestegen. Tussen begin juli en eind september gingen 23 wegtransporteurs op de fles. In het derde kwartaal van vorig jaar bleef de faillissemententeller nog steken bij 20.

Hoewel sprake is van een toename, is de groei minder groot dan in het tweede kwartaal, toen het aantal faillissementen steeg van 15 naar 22.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar waren er in totaal 64 faillissementen in het goederenvervoer over de weg. Dat waren er vorig jaar 54, evenveel als in het jaar ervoor.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement