Woensdag is de begroting van het ministerie besproken. Stoffer zei tijdens het debat wel oren te hebben naar een truckloze zondag. Het verbod op wegtransport zou wat hem betreft ook moeten gelden voor pakketbezorging. In bijvoorbeeld Duitsland mogen trucks slechts in zeer beperkte mate de weg op op zondag en dat voorbeeld zou Nederland moeten volgen, vindt de SGP’er.

Geen goed idee

Verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen vond het geen goed idee. ‘Een verbod op vrachtverkeer op zondag vind ik onwenselijk en ik zie hiervoor ook geen draagvlak. Nederland is van oudsher een transportland en de doorstroming van goederen vanuit onder andere de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol zijn van wezenlijk belang voor onze economie, ook op zondag’, aldus de bewindsvrouw.

Ze vervolgt: ‘Bovendien zie ik geen voordelen voor het milieu. Het transport zal zich verplaatsen naar andere dagen, waardoor er netto geen effect is. Wel zijn chauffeurs gebonden aan wettelijke rij- en rusttijden. Velen van hen rijden daarom al niet op zondag.’ De SGP kreeg geen bijval van andere partijen. De plannen lijken dan ook kansloos.

Prijzen tachograafkaart

Die bijval kwam er wel voor Stoffer’s betoog voor prijsverlaging van tachograafkaarten. De tarieven hiervoor zijn flink hoger dan in veel andere landen. In Nederland betalen vervoerders en chauffeurs honderd euro per kaart. In diverse andere landen bedragen de prijzen slechts de helft of nog minder.

Al jaren proberen politiek en de sector daar iets aan te doen. Tot dusver zonder succes. De SGP vroeg opnieuw aan de minister wanneer de prijzen naar beneden gaan. Een vraag die ook VVD-Kamerlid Remco Dijkstra had.

Onderzoek

De minister gaf tijdens de besprekingen aan dat ze een internationaal benchmarkonderzoek heeft laten uitvoeren naar de tarieven. Het onderzoek is onlangs afgerond en de bewindsvrouw stuurt het rapport waarschijnlijk binnen twee weken naar de Tweede Kamer.

Ze lichtte toe: ’Net als in Nederland lopen de tarieven ook in andere EU-lidstaten vaak niet synchroon met de kostprijzen. Deze situatie vind ik net als u onwenselijk. Mijn uitgangspunt voor het nieuwe stelsel is om tarieven te hanteren die de kosten dekken. Hiermee ga ik dus ook aan de slag. Ik hecht er veel belang aan om voorstellen zorgvuldig te consulteren bij de sector. Ik streef er naar de consultatie zo spoedig mogelijk te starten.’