Rabobank: energietransitie bij trucks staat stil, meer samenwerking nodig

sectorrapport

Ondernemingen in het distributievervoer moeten samenwerkingen aangaan om schoner transport te financieren en beter in te richten. Dat zegt Rabobank in haar oktoberanalyse van de sector transport en logistiek.

bron: pixabay
Foto: Pixabay

De meeste bedrijven zijn te klein om bijvoorbeeld elektrisch vervoer zelf te financieren. Daar komt bij dat ze alleen door samenwerking het vervoer efficiënter kunnen organiseren. De ‘energietransitie bij trucks staat stil’, constateert Rabobank. Veel bedrijven in het wegvervoer willen wel, maar zien ervan af vanwege de hogere kosten. Er is op ‘korte termijn’ nog geen zicht op een haalbaar en betaalbaar alternatief voor de dieseltruck.

Deze ‘ongemakkelijke boodschap’ is alleen nog niet doorgedrongen bij het publiek en de politiek. Daarmee blijven de gestelde doelen van het klimaatbeleid – terugdringing van de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen – voorlopig buiten bereik.

Krimp

De bank noemt twee actuele beperkingen voor de slagkracht van veel vervoerders. Het transportvolume zal volgens haar volgend jaar met 0,6 procent licht krimpen. Verder zijn klanten van transporteurs nog altijd niet bereid om voldoende voor het transport te betalen.

Overigens ziet de Rabobank elektrisch vervoer nauwelijks als kansrijk voor het transport over grote afstanden, gelet op de geringe actieradius van een zware truck op stroom. De toekomst zit, zegt de bank, eerder in elektrische bestelbussen voor het stadsvervoer, met bijbehorende overslag nabij de steden.

Waterstof

Ook lng is volgens de bankeconomen slechts een alternatieve brandstof voor de overgangsperiode naar echt schoon vervoer. Op de langere termijn is waterstof eerder een goed alternatief, maar grote doorbraken daarin zijn niet voor 2025 te verwachten.

Rabobank zoekt voor vooral kleinere en middelgrote ondernemingen de oplossing vooral in samenwerking. Ze kunnen samen, bijvoorbeeld in een coöperatie zoals de bank zelf ook is, het leegrijden verminderen en daarmee de personeelsschaarste tegengaan. Daarvoor is ook nodig dat bedrijven gegevens met elkaar uitwisselen, evenals transportopdrachten.

De overheid zou kunnen bijspringen door subsidiëring, garantstelling en, als onafhankelijke partij, toezicht op eerlijke verdeling van de winsten. Verder raadt de bank de overheid aan om de aanschaf van Euro VI-trucks fiscaal te bevorderen.

Weinig optimistisch

Voor zwaar elektrisch vervoer is de bank weinig optimistisch. Er zijn maar weinig truckbouwers die volledig elektrische voertuigen (trekkers, bakwagens) in hun assortiment opnemen. Wel is er een groeimarkt voor hybride voertuigen. Voor vervoerders zijn de totale kosten van aanschaf en exploitatie van geheel elektrische voertuigen nog een stuk hoger dan die van conventionele trucks.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Rabobank: energietransitie bij trucks staat stil, meer samenwerking nodig | NT

Rabobank: energietransitie bij trucks staat stil, meer samenwerking nodig

sectorrapport

Ondernemingen in het distributievervoer moeten samenwerkingen aangaan om schoner transport te financieren en beter in te richten. Dat zegt Rabobank in haar oktoberanalyse van de sector transport en logistiek.

bron: pixabay
Foto: Pixabay

De meeste bedrijven zijn te klein om bijvoorbeeld elektrisch vervoer zelf te financieren. Daar komt bij dat ze alleen door samenwerking het vervoer efficiënter kunnen organiseren. De ‘energietransitie bij trucks staat stil’, constateert Rabobank. Veel bedrijven in het wegvervoer willen wel, maar zien ervan af vanwege de hogere kosten. Er is op ‘korte termijn’ nog geen zicht op een haalbaar en betaalbaar alternatief voor de dieseltruck.

Deze ‘ongemakkelijke boodschap’ is alleen nog niet doorgedrongen bij het publiek en de politiek. Daarmee blijven de gestelde doelen van het klimaatbeleid – terugdringing van de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen – voorlopig buiten bereik.

Krimp

De bank noemt twee actuele beperkingen voor de slagkracht van veel vervoerders. Het transportvolume zal volgens haar volgend jaar met 0,6 procent licht krimpen. Verder zijn klanten van transporteurs nog altijd niet bereid om voldoende voor het transport te betalen.

Overigens ziet de Rabobank elektrisch vervoer nauwelijks als kansrijk voor het transport over grote afstanden, gelet op de geringe actieradius van een zware truck op stroom. De toekomst zit, zegt de bank, eerder in elektrische bestelbussen voor het stadsvervoer, met bijbehorende overslag nabij de steden.

Waterstof

Ook lng is volgens de bankeconomen slechts een alternatieve brandstof voor de overgangsperiode naar echt schoon vervoer. Op de langere termijn is waterstof eerder een goed alternatief, maar grote doorbraken daarin zijn niet voor 2025 te verwachten.

Rabobank zoekt voor vooral kleinere en middelgrote ondernemingen de oplossing vooral in samenwerking. Ze kunnen samen, bijvoorbeeld in een coöperatie zoals de bank zelf ook is, het leegrijden verminderen en daarmee de personeelsschaarste tegengaan. Daarvoor is ook nodig dat bedrijven gegevens met elkaar uitwisselen, evenals transportopdrachten.

De overheid zou kunnen bijspringen door subsidiëring, garantstelling en, als onafhankelijke partij, toezicht op eerlijke verdeling van de winsten. Verder raadt de bank de overheid aan om de aanschaf van Euro VI-trucks fiscaal te bevorderen.

Weinig optimistisch

Voor zwaar elektrisch vervoer is de bank weinig optimistisch. Er zijn maar weinig truckbouwers die volledig elektrische voertuigen (trekkers, bakwagens) in hun assortiment opnemen. Wel is er een groeimarkt voor hybride voertuigen. Voor vervoerders zijn de totale kosten van aanschaf en exploitatie van geheel elektrische voertuigen nog een stuk hoger dan die van conventionele trucks.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement