De parlementaire enquête zal vermoedelijk eind november beginnen. Ze is aangevraagd door de grote oppositiefracties van FDP, de Grüne en Die Linke. Verkeersminister Andreas Scheuer (CSU) ligt onder vuur omdat hij de exploitatie van het tolsysteem (een vignet dat zowel Duitse als buitenlandse automobilisten zouden moeten betalen) in 2018 al uitbesteedde aan de firma’s Kapsch en CTS Eventim, nog voordat duidelijk werd of de tol er wel zou komen.

Miljoenenclaim

Deze twee bedrijven bereidden nu een miljoenenclaim tegen de Duitse staat voor wegens geleden schade en gederfde inkomsten. In juni dit jaar bepaalde het Europese Hof van Justitie dat de tol discriminerende werking had tegen buitenlandse automobilisten. Duitse autorijders zouden het vignet ook moeten aanschaffen, maar zouden in gelijke mate worden gecompenseerd door een verlaging van hun vaste lasten, zoals de wegenbelasting.

Volgens verkeerswoordvoerder Stephan Kühn van de Grüne was de ‘Pkw-Maut’ een ‘Beiers biertentidee’, een idée fixe van de Beierse CSU. Volgens hem en de partij Die Linke zou Scheuer moeten aftreden. De minister zou niet genegen zijn opheldering in deze zaak te geven en weigerachtig zijn om eigen falen te erkennen.

Meer verteerbaar

Scheuer heeft overigens wel degelijk geprobeerd het, in onder meer grenslanden als Nederland, Oostenrijk, België, Denemarken en Tsjechië fel bestreden, tolplan meer verteerbaar te maken voor deze omringende landen.

Er is veel grensverkeer met luxeauto’s, maar bijvoorbeeld ook bestelwagens van bouwbedrijven, loodgieters, bakkers en dergelijke ondernemingen. Dat verkeer is in een latere versie van het tolplan ontzien door de binnenwegen waarvan ze gebruikmaken, uit te sluiten van de tol.

Kosten

De kosten van het vignet werden ook bijgesteld. De buitenlandse automobilist kon een vignet voor een bepaalde periode kopen, min of meer volgens het ook in Oostenrijk en Zwitserland geldende systeem.

Deze bijstellingen konden echter geen genade vinden in de ogen van het Europese Hof, dat de compensatie voor Duitse automobilisten via de motorrijtuigenbelasting principieel afkeurt.