De transporteursorganisatie is positief over de maatregelen tegen de stikstofproblemen, ‘maar vreest dat het te lang duurt voordat die effectief zijn. Wat betreft de maatregelen om de pfas-crisis te bezweren, zijn we zwaar teleurgesteld’, aldus de belangenvereniging.

TLN wil samen met andere werkgeversorganisaties, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en Cumela, de schade die bedrijven lijden verhalen op de overheid. ‘Het laten stilstaan van vrachtauto’s kost géld. Het op de bank laten zitten van je werknemers nóg meer geld. Dat geld hebben ondernemers niet’, zegt TLN-directeur Jan Boeve.

Geen steek verder

Wat betreft de pfas-maatregelen is Boeve zeer teleurgesteld in het kabinet. ‘We zijn op geen steek verder gekomen vandaag. Het kabinet herhaalde de eerder aangekondigde maatregelen. Dat er uiterlijk 1 december een nieuwe norm komt voor het gebruik van grond met pfas. Die tijd hébben bedrijven niet.’

De pfas-crisis is voor veel transportbedrijven acuter dan de stikstofcrisis; het grondverzet in Nederland staat nu al grotendeels stil. ‘De transportbedrijven die grond, zand en grind vervoeren dus ook. Die ondernemers zitten met vrachtauto’s die stil moeten staan, met werknemers die thuis zitten en met zorgen over de toekomst van hun bedrijf en dat van de mensen met wie ze werken. Dat kán niet. Ik heb niet het idee dat het kabinet die urgentie inziet.’

Duurt te lang

Wat betreft de maatregelen tegen stikstof is de transportorganisatie positiever. ‘Mooi dat het kabinet nu voldoende maatregelen neemt om in ieder geval de belangrijkste woning- en wegenbouwprojecten door te laten gaan. Maar het duurt te lang. Voordat deze maatregelen door de Raad van State goedgekeurd zijn en we het effect zien, zijn we weken tot maanden verder.’

Hoe hoog de schadeclaim wordt, is nog niet precies duidelijk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement