Vos Logistics uit Oss is hierin een van de grote slokops. Al voor de derde keer in twee jaar tijd nemen ze een grote vervoerder over. Na vorig jaar Gebr. Joosten en Gehlen Schols in te lijven, was het nu de beurt aan Snel Shared Logistics uit Woerden. In deze periode vonden ook vele andere overnames en fusies van wegtransporteurs plaats.

Het zijn logische gevolgen van het feit dat de markt voor het wegvervoer op dit moment zeer versnipperd is en de marges laag zijn. Al geruime tijd zijn er meer dan tienduizend bedrijven in Nederland, inclusief zzp’ers, die actief zijn in het wegtransport, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit terwijl er, ter vergelijking, in het spoorvervoer enkele tientallen transporteurs zijn die de koek onderling kunnen verdelen.

Door schaalvergroting kunnen wegvervoerders hun vaste kosten over meer ritten uitsmeren en kan de bezettingsgraad van de vrachtwagens worden verbeterd. Factoren die ook bij de recente overname van Snel Shared door Vos een rol speelden.

Een andere factor is dat het wegtransport veel familiebedrijven kent. Opvolging is binnen de eigen familiegelederen niet altijd te vinden, wat eigenaren die hun pensioen naderen, dwingt om aan te kloppen bij een grotere partij om hun continuïteit te waarborgen.

Een grootschalige krachtenbundeling zou de sector misschien niet eens zo slecht uitkomen. Momenteel is het aanbod aan transporteurs nog dusdanig groot dat voor veel verladers de ene transporteur gemakkelijk in te ruilen is voor de andere. Wie niet akkoord gaat met een laag tarief, loopt het risico de deur te worden gewezen. Een sterkere positie aan de onderhandelingstafel is daarom geen overbodige luxe. Een bundeling van krachten in het wegtransport kan hier zeker bij helpen. Het einde van de overname- en fusiegolf lijkt dan ook nog lang niet in zicht.