De prijs van de tachograafkaart is al geruime tijd onderwerp van discussie. De kaart kost dit jaar nog 101 euro, wat aanmerkelijk hoger is dan in de meeste andere Europese landen. In sommige landen is de kaart, die overal hetzelfde is, slechts half zo duur als in Nederland. Er zijn zelfs landen waar de prijs nóg lager ligt.

Belangenorganisaties, waaronder TLN en Evofenedex, pleiten daarom al jaren voor een lagere prijs. In dit verband liet de minister een onderzoek uitvoeren, waarbij de conclusie was dat de Nederlandse prijs inderdaad fors hoger was dan in veel andere landen. De bewindsvrouw meldde dan ook eerder dit jaar dat de prijs omlaag moet, wat nu ook wordt ingevoerd.

Zeer teleurgesteld

De transportsector had echter op meer gehoopt dan een verlaging van negen euro. Vervoersorganisaties KNV, TLN, Evofenedex, Bovag en Rai Vereniging schrijven dan ook in een gezamenlijk bericht dat ze zeer teleurgesteld zijn over de nieuwe prijs. ‘De prijs van de Nederlandse kaart ligt nog steeds ver boven het gemiddelde van 59 euro.’

Tevens geven ze aan dat de Nederlandse kaart tot de top-3 hoort van duurste kaarten in Europa en dat ze elders in Europa tot wel 70% goedkoper zijn, terwijl het om hetzelfde product gaat.

Kostendekkend

De minister noemt het tarief van 92 euro kostendekkend, maar de vijf organisaties ‘blijven vraagtekens zetten bij de gehanteerde kostprijs waarvoor Kiwa de kaart zegt te kunnen produceren’. Zij willen daarom in overleg met de bewindsvrouw om te vragen hoe deze kostprijs tot stand is gekomen.

‘Het is onvoorstelbaar dat het, gezien de gemiddelde prijs in Europa, niet goedkoper kan. Daarbij kan het bovendien niet zo zijn dat de branche opdraait voor de fouten die Kiwa eerder dit jaar maakte met de niet-tijdige levering van de Nederlandse tachograafkaarten.’

Slimme tachograaf

Ze doelen daarbij op de problemen rondom de slimme tachograaf. Voertuigen die na 15 juni 2019 op kenteken zijn gezet, zijn verplicht om de nieuwe tachograaf aan boord te hebben. Uitgifte-instantie Kiwa kon de benodigde kaarten echter niet op tijd leveren, waardoor producten uit het buitenland moesten worden gehaald.

Pas na enkele maanden kon Kiwa de Nederlandse kaarten leveren. De eventuele extra kosten die hiermee gepaard zijn gegaan, mogen niet worden verhaald op transporteurs en verladers, vinden de organisaties.