Al enkele jaren wordt in Brussel gepraat over nieuwe regels voor het wegtransport. Deze moeten sociale dumping tegengaan, waardoor de leefomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs verbeteren.

De belangen van de verschillende landen staan in sommige gevallen haaks op elkaar. Daardoor is het moeilijk om tot een akkoord te komen. Op 12 december bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Raad na lang onderhandelen toch een akkoord.

Verplichte terugkeer

Onderdeel van het nieuwe maatregelenpakket is de verplichting dat een vrachtwagen elke acht weken moet terugkeren naar het land waarin het is geregistreerd. Een chauffeur moet elke drie weken terug naar huis.

Ook is in de nieuwe regels opgenomen dat bestelauto’s van 2,5 ton of meer de rij- en rusttijden moeten registreren. Het gaat hierbij om bestelwagens in het internationale vervoer. De registratie moet plaatsvinden door middel van de slimme tachograaf. Het eigen vervoer is van deze toekomstige verplichting uitgezonderd, meldt verladersorganisatie Evofenedex.

Tevens wordt cabotage flink beperkt. Weliswaar blijft de mogelijkheid tot drie cabotagerirtten in een periode van zeven dagen intact, maar tussen periodes van zeven dagen moet telkens een pauze zitten van vier dagen.

Kritiek

Onmiddellijk kwam er kritiek op de plannen. Zo vrezen veel Nederlandse en Belgische bedrijven dat ze flink omzet mislopen door de strengere cabotageregels. De Belgische minister François Belliot meldde zelfs te overwegen naar het Europese Hof van Justitie te stappen.

Ondanks de kritiek ging de Europese Raad vrijdag toch akkoord, waardoor invoering een stap dichterbij is gekomen. Onder de voorstanders bevonden zich onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk en België onthielden zich van stemming, terwijl onder andere Bulgarije, Roemenië, Polen, Hongarije en Litouwen tegen stemden.

Op 21 januari 2020 stemt het Europees Parlement over de nieuwe regels. Ook als het parlement zijn fiat geeft, zijn de regels nog niet definitief. De Europese Commissie moet ook haar goedkeuring nog geven.

Regels aanpassen

Volgens vakblad DVZ hebben diplomaten gezegd dat de commissie inderdaad akkoord gaat, maar nog bekijkt of enkele regels moeten worden aangepast als ze negatieve gevolgen hebben voor het milieu.

Het gaat dan onder meer om de verplichte terugkeer van vrachtwagens elke acht weken. Volgens critici zorgt dit voor meer uitstoot van schadelijke stoffen doordat het aantal ritten zonder lading toeneemt. Daarnaast zou de commissie een aanpassing overwegen van de beperking van cabotage bij het gecombineerd vervoer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement