Dat meldt ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Het aantal illegalen dat jaarlijks per boot Engeland probeert te bereiken, loopt op. Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt in haar meest recente overzicht dat er van januari tot en met september 2019 ongeveer 730 mensen zijn aangetroffen die via een Nederlandse haven illegaal naar het Verenigd Koninkrijk wilden reizen.

Van hen werden er 330 aangetroffen in Hoek van Holland, 210 in Europoort, In Vlissingen tien, evenveel als in IJmuiden. De cijfers zijn van de Koninklijke Marechaussee en afgerond op tientallen. Overigens wordt in het Rotterdams havengebied ook gecontroleerd door de Zeehavenpolitie.

We kunnen stellen dat inklimmers steeds innovatiever worden om zichzelf te verbergen.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMar) verklaart: ‘Over het algemeen is het een golfbeweging. De pakkans in Nederland is hoog, omdat we intensieve controles houden op de doorlaatposten waar de KMar verantwoordelijk is. Wel kunnen we stellen dat inklimmers steeds innovatiever worden om zichzelf te verbergen. Daarbij gebruiken ze afwisselende methodes en reisroutes. Het blijft zaak om die informatie te delen met onze partners en hierop te anticiperen.’

De hond is nog altijd het belangrijkste middel waarmee het opsporingswerk wordt gedaan: ‘De Marechaussee heeft verschillende hulpmiddelen tot haar beschikking, zoals migratiehonden (honden die zijn getraind in het herkennen van menselijke geur, red.) en CO2-meetapparatuur. Migratiehonden zijn het meest effectief als ondersteunend middel voor het controleren van vrachtwagens op vreemdelingen.’

Schade

Gevraagd naar de economische schade voor de transportsector zegt woordvoerder Hans van den Berg van TLN: ‘Bij schade aan het voertuig gaat het nogal eens om bijvoorbeeld opengesneden zeilen, gemiddeld circa achthonderd euro schade, of schade aan het dak van het voertuig. Maar belangrijker nog: de schade aan de lading. Transporteurs hebben die lading dan wel verzekerd, maar hebben te maken met een eigen risico, bijvoorbeeld duizend euro eigen risico per incident.’

Ook als er niet direct schade zichtbaar is, moet de lading vaak worden afgekeurd als er verstekelingen in de wagen hebben gezeten. ‘Bijvoorbeeld in het geval van voedsel en kleding. Ontvangers weigeren de lading, omdat er verstekelingen in de auto hebben gezeten. En de verzekeraar vergoedt de schade alleen bij zichtbare schade.’

De transporteur zit dan dus met de kosten van de afgekeurde lading. ‘En dan is er ook nog de vertragingsschade. Daarnaast lopen chauffeurs en transportondernemers het risico in het Verenigd Koninkrijk als verdachte te worden beschouwd, terwijl ze van niets wisten, en boetes van tweeduizend pond (ruim 2300 euro, red.) per aangetroffen verstekeling krijgen.’

Beveiligen

TLN geeft transporteurs diverse tips mee om zich tegen inklimmers te beveiligen. ‘Allereerst geven wij het advies om, als ze op weg zijn naar de havens, zo min mogelijk te stoppen. Als je niet stopt, is de kans dat immigranten je auto inklimmen een stuk kleiner. Daarbij geven wij het advies om extra sloten op de vrachtauto te zetten en die ook te gebruiken. Denk ook aan verzegeling van de vrachtauto en het checken van het voertuig na elke stop.’

Het gaat om eisen die de UK Border Force in een zogeheten Code of Practice stelt. Dat is een soort checklist die de chauffeur langs moet lopen als hij richting het Verenigd Koninkrijk rijdt. ‘Wij drukken leden met klem op die checklist altijd te doorlopen als ze naar het VK rijden’, aldus Van den Berg.

Als je niet stopt, is de kans dat immigranten je auto inklimmen een stuk kleiner.

Deze gedragscode is niet alleen bedoeld voor de oversteek van Calais naar Dover, maar ook vanuit andere havens. Controles moeten voor vertrek en tijdens de rit worden uitgevoerd. Dit moet worden aangetoond met behulp van de ‘Vehicle checklist’, die onderdeel van Code of Practice is.

De controle moet na elke stop worden uitgevoerd en aangetekend op de ‘Vehicle checklist’. TLN beschikt over een Security Awareness Training voor chauffeurs, met een specifieke module over het voorkomen van verstekelingen in het voertuig. Deze training telt mee voor de officiële nascholing Code 95.

TIR-kabel

‘Een fysieke controle van TIR-kabel, verzegeling en hangsloten is van groot belang: Wees alert op een doorgesneden en weer met lijm of haak vastgemaakte TIR-kabel en controleer de kabel hierop. Controleer of verzegelingen en hangsloten niet zijn doorgesneden of gebroken en gerepareerd. Als een hangslot moeilijk geopend of gesloten kan worden, kan dit erop wijzen dat ermee geknoeid is. Verzegelingen worden ook regelmatig ‘vakkundig’ weer gerepareerd’, aldus TLN.

‘Het is belangrijk om bijvoorbeeld in het kader van hoge boetes door de UK Border Force bijstand te zoeken bij gespecialiseerde UK-advocaten. Cruciaal is om in het kader van bezwaar en beroep juridische bijstand in te schakelen. TLN maakt een eerste inschatting van de kansen en geeft advies, maar in het algemeen geldt dat het belangrijk is om alle rechtsmiddelen te benutten en gebruik te maken van zienswijze, bezwaar en beroep.’

Nationaliteiten

Van degenen die de afgelopen maanden illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te maken, had 43% de Albanese, 13% de Afghaanse, 12% een onbekende, 8% de Vietnamese en 7% de Eritrese nationaliteit. De overgebleven 18% had een andere nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Marechaussee.