Te denken valt aan het optuigen van track-and-tracesystemen, het gebruik van de elektronische vrachtbrief (e-CMR), het digitaliseren van de ritplanning en de toenemende vraag naar supply chain analyses. Maar ook het elektrificeren van het wagenpark en de continue margedruk maken het vervoerders lastig. Zorgt dit ervoor dat er een tweedeling in de markt ontstaat, waarbij steeds meer zeer grote en zeer kleine vervoerders ontstaan, maar het middensegment juist krimpt?

Ja, denken diverse sectorkenners, bleek tijdens een webinar dat recent door Nieuwsblad Transport is georganiseerd. Redenering daarbij is dat grotere bedrijven meer slagkracht hebben om te investeren, terwijl de zeer kleine vervoerders, met minder dan pakweg tien trucks, de kosten laag kunnen houden omdat investeringen in ingewikkelde IT-systemen niet nodig zijn.

Het is niet denkbeeldig dat een dergelijke tweedeling zich de komende jaren inderdaad aftekent in de markt, zeker met een afkoelende economie in het vooruitzicht. Dit zet vervoerders verder onder druk. Tevens is het middelgrote segment populair om in te ‘shoppen’ bij vervoerders die schaalgrootte willen bereiken. Bij dergelijke stappen kijk je immers niet naar de ‘kleintjes’.

Een daling van het aantal middelgrote bedrijven, met pakweg twintig tot tachtig trucks, hoeft zeker geen slecht nieuws te betekenen voor de sector. In een markt die gekenmerkt wordt door zeer veel verschillende vervoerders, kan een opschudding zorgen voor meer ruimte voor investeringen. Niet alleen vanwege de schaalgrootte, maar ook omdat het zorgt voor een betere balans tussen vraag en aanbod. Want die is nu vaak ver te zoeken, merken veel vervoerders tijdens de onderhandelingen met hun klanten.

Lees ook: ‘Middensegment wegtransport gaat krimpen’