Kamervragen over inhaalverbod op A44

infrastructuur

Vrachtwagens en bussen mogen elkaar sinds maandag 3 februari niet meer inhalen op een deel van de A44. Transportverkeer boven de honderd ton mag de snelweg zelfs helemaal niet meer gebruiken. De Tweede Kamerfractie van de VVD heeft vragen gesteld over de kwestie.

Het inhaalverbod dat maandag van kracht is geworden, heeft betrekking op drie bruggen en een viaduct. Deze verkeerskunstwerken dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw en hebben te lijden gehad onder het toegenomen zwaardere vracht- en personenverkeer.

Rijkswaterstaat wil met het verbod voorkomen dat er twee zware voertuigen tegelijkertijd over de bruggen of het viaduct gaan. Het betreft de bruggen bij de Lisserweg en de Hoofdvaart, de Kaagbruggen en het Spoorviaduct tussen Den Haag en Amsterdam.

Volledig inhaalverbod tijdens spits

Tijdens de spits geldt er zelfs op de gehele A44 een inhaalverbod voor vrachtverkeer. Daarmee hoopt de wegbeheerder de doorstroming op de snelweg te verbeteren. De beperkingen blijven van kracht totdat de vier knelpunten zijn vervangen of gerenoveerd. Wanneer dat gebeurt, is onduidelijk.

Tegelijkertijd met het inhaalverbod is ook een totaalverbod voor zwaar transport van boven de honderd ton ingesteld. Dergelijke ritten worden omgeleid via de N14 en de A4. Volgens het Noordhollands Dagblad gaat het om gemiddeld twee ritten per maand.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) heeft vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil onder meer weten of de bewindsvrouw het met hem eens is, dat het verbod onwenselijk is. Tevens wil Dijkstra weten wat er voor nodig is om het verbod weer op te kunnen heffen en wanneer er renovatie- en vervangingswerkzaamheden staan gepland.

Kamervragen over inhaalverbod op A44 | NT

Kamervragen over inhaalverbod op A44

infrastructuur

Vrachtwagens en bussen mogen elkaar sinds maandag 3 februari niet meer inhalen op een deel van de A44. Transportverkeer boven de honderd ton mag de snelweg zelfs helemaal niet meer gebruiken. De Tweede Kamerfractie van de VVD heeft vragen gesteld over de kwestie.

Het inhaalverbod dat maandag van kracht is geworden, heeft betrekking op drie bruggen en een viaduct. Deze verkeerskunstwerken dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw en hebben te lijden gehad onder het toegenomen zwaardere vracht- en personenverkeer.

Rijkswaterstaat wil met het verbod voorkomen dat er twee zware voertuigen tegelijkertijd over de bruggen of het viaduct gaan. Het betreft de bruggen bij de Lisserweg en de Hoofdvaart, de Kaagbruggen en het Spoorviaduct tussen Den Haag en Amsterdam.

Volledig inhaalverbod tijdens spits

Tijdens de spits geldt er zelfs op de gehele A44 een inhaalverbod voor vrachtverkeer. Daarmee hoopt de wegbeheerder de doorstroming op de snelweg te verbeteren. De beperkingen blijven van kracht totdat de vier knelpunten zijn vervangen of gerenoveerd. Wanneer dat gebeurt, is onduidelijk.

Tegelijkertijd met het inhaalverbod is ook een totaalverbod voor zwaar transport van boven de honderd ton ingesteld. Dergelijke ritten worden omgeleid via de N14 en de A4. Volgens het Noordhollands Dagblad gaat het om gemiddeld twee ritten per maand.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) heeft vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil onder meer weten of de bewindsvrouw het met hem eens is, dat het verbod onwenselijk is. Tevens wil Dijkstra weten wat er voor nodig is om het verbod weer op te kunnen heffen en wanneer er renovatie- en vervangingswerkzaamheden staan gepland.