Dat heeft Scheuer vrijdag bekendgemaakt, melden diverse Duitse media. Van de 78,1 miljard euro is iets meer dan de helft (40 miljard) bestemd voor wegen, terwijl er 33,8 miljard naar het spoor gaat. De overige 4,3 miljard is gereserveerd voor investeringen in vaarwegen.

Met de uitgaven wil de verkeersminister zorgen dat er minder files komen en er meer personen en goederen over het spoor worden vervoerd. Tevens moet de binnenvaart economisch aantrekkelijker worden.

Onderhoud

Het geld gaat zeker niet allemaal naar nieuwbouwprojecten. Ook het verbeteren van bestaande infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de investeringen. In totaal gaat ongeveer twee derde van de 78,1 miljard naar onderhoudswerkzaamheden. Het overige geld wordt uitgegeven aan nieuwe projecten.

Het was al duidelijk dat er plannen waren voor grootschalige investeringen in zowel spoor, weg als waterweg. De plannen van Scheuer zijn nu echter concreter geworden.