De belangrijkste kostendrijvers waren in het laatste kwartaal de brandstof- en de personeelskosten. Ook langere files en – voor de vervoerders van grond en bouwmaterialen – het verbod op het vervoer van grond met te veel pfas joegen de kosten op. Verder werden reparaties en verzekeringen duurder.

In heel 2019 nam volgens 42% van de ondervraagde leden de bedrijvigheid toe. De omzet steeg bij 47% van de bedrijven. Bijna de helft van de ondernemers (48%) spreekt van een ‘goed jaar’, maar dat percentage heeft in voorgaande jaren weleens hoger gelegen.

Personeelstekort

Dat geldt ook voor het personeelstekort. Een derde van de bedrijven heeft hiermee nog te kampen, waarbij soms zelfs een deel van het wagenpark moet worden stilgezet. De schaarste aan chauffeurs bleef vorig jaar groot; tegelijk ontwikkelde zich een schreeuwend gebrek aan bijvoorbeeld planners.

Volgens 61% van de deelnemers aan de enquête was het moeilijk of zeer moeilijk aan nieuwe werkkrachten te komen. In 2018 bedroeg dit percentage overigens nog 63, dus was er in dat jaar iets meer ‘nood aan de man’. In 2019 bleef bij 45% van de bedrijven het personeelsbestand gelijk; bij 24% was er een stijging.

Bedrijven in het wegtransport werkten vorig jaar aan verbetering van hun financiële toestand. Er werden reserves opgebouwd voor slechtere tijden. Van alle bedrijven behaalde 68% winst, speelde 12% quitte en moest 7% een verlies accepteren. Nog 13% is aan het rekenen en kan geen voorschot nemen op de uitkomst. Het lijkt erop dat veel ondernemers behaalde winsten vooral in het bedrijf laten zitten, als opvang voor slechtere tijden.

‘Grote veranderingen’ verwacht

‘TLN-leden verwachten grote veranderingen in de komende vijf jaar’, schrijft hun organisatie. Er is onzekerheid over de economie en de politiek. Wat het laatste betreft gaat het dan bijvoorbeeld over de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China.

In Europa is er onzekerheid over de Brexit en het nieuwe mobiliteitsprogramma, dat momenteel wordt afgekaart tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Op nationaal vlak vragen vervoerders zich af of en wanneer het tot een kilometerbeprijzing zal komen en wat er van het Klimaatakkoord zal worden.

In het binnenlands vervoer blijven ondernemers geconfronteerd worden met vergrijzing van het personeel, een aanhoudende vraag naar nieuwe chauffeurs en onzekerheid over de sociale wet- en regelgeving. Over de toekomst op langere termijn zegt 55% van de deelnemers aan de enquête ‘positief’ gestemd te zijn.

Vrachttarieven verder omlaag

Voor het Europese vrachtvervoer over de weg is het jaar 2020 in mineur begonnen. In de maand januari daalden de vrachttarieven met 4,4%, blijkt uit de jongste cijfers van vrachtuitwisselingsplatform Transporeon en analist TIM Consult, de zogenaamde Transport Market Monitor.

Zo’n vrachtprijsdaling aan het begin van een kalenderjaar is overigens een gebruikelijk verschijnsel, voegt TIM er geruststellend aan toe. De index daalde een kleine vier punten ten opzichte van die in december, maar bleef met een waarde van 103,7 positief.

Vrije capaciteit stijgt

Hand in hand met lagere tarieven nam de hoeveelheid aangeboden vrije capaciteit in vergelijking met december met 16,6% toe. Dat komt onder meer doordat een deel van de bouw in januari nog stilligt en fabrieken op lagere toeren draaien wegens de vakanties in de weken na de kerst.

De meeste logistieke dienstverleners zien zelfs een lichtpuntje. De capaciteitsindex stond in januari nauwelijks hoger dan een jaar eerder. Dat was in een groot deel van 2019 wel anders: deze index stond toen zelfs vaak aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. ‘We zien hier een wijzigende trend’, zegt TIM. Het bureau voorziet dat als dit zo blijft, de druk op de vrachttarieven de komende tijd ook minder zal worden.