Vakbonden CNV, FNV en De Unie en werkgeversorganisaties TLN en VVT (Vereniging Verticaal Transport) overleggen momenteel over een nieuwe cao. De looptijd van de vorige cao eindigde op 31 december 2019 en de partijen hebben maandag 17 februari de vierde onderhandelingsronde gehad. Daarin kwamen TLN en VVT met concrete voorstellen voor de nieuwe cao.

Loonbod

Belangrijkste punt is uiteraard het loonbod. De werkgevers zijn bereid om de lonen en toeslagen van onder meer chauffeurs te verhogen met 2,5% medio dit jaar. Op 1 juli 2021 en 2022 zou daar beide keren nog eens 2,5% bij mogen komen.

Tevens willen ze een andere berekening van de waarde van de vakantiedagen, wat volgens de werkgevers neerkomt op nog eens een verhoging van 2,5%, met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

Achterstand

Volgens de vakbonden is dit niet genoeg. ‘Een loonstijging van 2,5% is te weinig’, reageert vakbond CNV, ‘Er is nog steeds een achterstand ten opzichte van andere sectoren. Werkgevers en vakbonden willen de sector aantrekkelijk maken voor nieuwe toetreders. Daar hoort ook een aantrekkelijk loon bij.’

De christelijke bond vindt dat het loon op 1 juli 2020 met 5% omhoog moet. Ook willen ze een eenmalige uitkering vanwege het late tijdstip waarop de loonstijging ingaat. Met dit laatste doelt CNV op het feit dat de vorige cao al is afgelopen, maar er nog geen nieuwe is. De bond wijst hierbij op de werkgevers, die volgens CNV te laat zijn begonnen met onderhandelen.

In 2021 en 2022 zou er volgens de bond nog eens 4% per jaar bij moeten, in plaats van de door de werkgevers voorgestelde 2,5%. ‘Tenslotte moet er een oplossing komen om de achterstand ten opzichte van andere sectoren te verkleinen’, voegt de bond eraan toe.

FNV is ook niet gelukkig met de voorstellen van de werkgevers. De bond gaf eerder al aan een loonsverhoging van 5% te willen. ‘Wij vinden de voorstellen van de werkgevers teleurstellend en ze voldoen naar onze mening ook niet aan de strekking dat de basis echt beter moet.’ De bond houdt zaterdag 22 februari een informatiebijeenkomst voor zijn leden over de cao-onderhandelingen.

Standairco

TLN en VVT kwamen ook met voorstellen voor de omstandigheden in de cabine. De werkgevers stelden voor dat slapen in de cabine alleen nog maar mag als er een standkachel aanwezig is. Tevens zou er per 1 januari 2022 een standairco in nieuwe vrachtwagens moeten komen, als daarin wordt overnacht bij een temperatuur van boven de 30 graden.

Deze voorstellen krijgen van de bonden minder kritiek dan het loonbod. CNV voegt er wel aan toe dat chauffeurs op kosten van de werkgever een hotelovernachting zouden moeten kunnen boeken, als er geen standkachel of -airco in de cabine aanwezig is.

Overwerken

Ook hebben de werkgevers voorstellen gedaan voor het tegengaan van overwerk. Zo zouden chauffeurs voorafgaand aan een kalenderjaar mogen aangeven dat ze niet meer dan tweehonderd uur willen werken in een periode van vier weken

TLN en VVT kwamen ook met het voorstel om de garantie van veertig uur werk per week, te veranderen naar 160 uur werk per vier weken. Ook willen de werkgevers een onderzoek naar verlofsparen. Daarmee moet het mogelijk worden om eerder met pensioen te gaan. Op 12 maart is de volgende onderhandelingsronde.

Loonsverlaging voor koeriers

Voor koeriers willen de werkgevers een verlaging van de loonschalen. Chauffeurs met een rijbewijs B/BE zouden per 1 juli 2020 in loonschaal B moeten komen, fietskoeriers in loonschaal A. De koeriers zitten nu nog in loonschaal C. Tevens moet de zaterdagtoeslag omlaag, van 50 naar 40%.

De bonden zien de lagere loonschalen uiteraard niet zitten. ‘We willen praten over verbetering van de arbeidsvoorwaarden, niet over een verslechtering’, aldus CNV.