In Duitsland vervoerden de deelnemers in IDS samen 3,26 miljoen ton aan groupagelading, 11% meer dan een jaar eerder. Niet al die groei was overigens te danken aan IDS zelf, maar vooral aan de samenwerkingspartners individueel. In het internationale vervoer steeg het vervoer met ruim 10%.

Het aantal werknemers dat bij de aangesloten wegvervoerders voor IDS werkt, steeg 9,5% tot 7300. In het aantal voertuigen dat in het IDS-netwerk werd ingezet, deed zich een stijging van 1,8% voor. Er werden 4,7% meer wissellaadbakken en opleggers meer ingezet.

Verdichting netwerk

IDS streeft naar verdichting van het netwerk, onder meer door de bestaande depots in stedelijke regio’s te vergroten of er meer bij te bouwen. Zo verhoogde netwerkpartner Kuehne + Nagel in de agglomeratie München het aantal depots van één naar twee. Geis opende een extra depot in Lichtenfels, in de regio Hof-Nürnberg-Bad Neustadt.

Voor het lopende jaar houdt IDS zich op de vlakte. In het najaar van 2019 deed zich een stabilisatie van het aantal aangeboden zendingen voor en het bedrijf gaat er voor dit jaar van uit dat het aanbod ongeveer gelijk zal blijven. Dat komt onder meer door de Brexit en de toenemende handelsproblemen met de Verenigde Staten.