‘Trolleytruck kan derde van milieu-emissies in wegtransport besparen’

DUURZAAMHEID

De aanleg van een net van bovenleidingen boven snelwegen, waar elektrische vrachtauto’s stroom kunnen afvangen, levert een reële bijdrage op aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het wegvervoer.

Dat blijkt uit een studie van het Duitse Öko-Institut in Freiburg, uitgevoerd in samenwerking met andere wetenschappelijke onderzoekers en het bedrijfsleven. Met bovenleidingen die vrachtauto’s tijdens de rit opladen met stroom uit het algemene net worden momenteel in Duitsland proeven genomen.

Zouden de autosnelwegen over een afstand van vierduizend kilometer worden uitgerust met bovenleidingen, dan zou alleen al in Duitsland jaarlijks een vermindering van de CO2-uitstoot met twaalf miljoen ton per jaar door het wegvervoer kunnen worden voorkomen, stellen de onderzoekers van het Öko-Institut. Dat is volgens hoofdonderzoeker Florian Hacker een derde van de gehele jaarlijkse emissie door het zware goederenvervoer over de weg.

Wordt haast gemaakt met de aanleg van bovenleiding en met de investering in stroomafnemers door trucks, dan kan de CO2-emissie tegen 2025 door trucks al met de helft zijn afgenomen in vergelijking met het rijden op diesel. In 2030 kan zelfs 60% worden voorkomen van alle uitstoot die nu wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstof.

Kernnet

De onderzoekers wijzen erop dat bijna tweederde van alle ritten in het zware vrachtverkeer over de weg in Duitsland zich afspeelt op ongeveer één derde van alle snelwegen. Dat zogenaamde ‘kernnet’ heeft een lengte van vierduizend kilometer.

Het onderzoek concentreerde zich op zeventien trajecten die bijzonder geschikt worden geacht voor de aanleg van bovenleidingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio Hamburg en andere grote agglomeraties. Daarmee moet snel worden begonnen; daarna kan het net worden uitgebreid.

Modal shift

Het wegtransport heeft in Duitsland in het landvervoer een aandeel van ongeveer een derde in de totale uitstoot van broeikasgassen door het verkeer. Het schoonst is spoorvervoer, dat maar een aandeel heeft van 19%.

Maar het zal nooit lukken heel veel meer vervoer van de weg naar het spoor te brengen. Ook bij een radicale ‘modal shift’ blijft het zware vervoer over de weg in de toekomst voor meer dan de helft van de uitstoot verantwoordelijk. Daarom zijn alternatieven nodig voor het vervoer met diesel als brandstof.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

‘Trolleytruck kan derde van milieu-emissies in wegtransport besparen’ | NT

‘Trolleytruck kan derde van milieu-emissies in wegtransport besparen’

DUURZAAMHEID

De aanleg van een net van bovenleidingen boven snelwegen, waar elektrische vrachtauto’s stroom kunnen afvangen, levert een reële bijdrage op aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het wegvervoer.

Dat blijkt uit een studie van het Duitse Öko-Institut in Freiburg, uitgevoerd in samenwerking met andere wetenschappelijke onderzoekers en het bedrijfsleven. Met bovenleidingen die vrachtauto’s tijdens de rit opladen met stroom uit het algemene net worden momenteel in Duitsland proeven genomen.

Zouden de autosnelwegen over een afstand van vierduizend kilometer worden uitgerust met bovenleidingen, dan zou alleen al in Duitsland jaarlijks een vermindering van de CO2-uitstoot met twaalf miljoen ton per jaar door het wegvervoer kunnen worden voorkomen, stellen de onderzoekers van het Öko-Institut. Dat is volgens hoofdonderzoeker Florian Hacker een derde van de gehele jaarlijkse emissie door het zware goederenvervoer over de weg.

Wordt haast gemaakt met de aanleg van bovenleiding en met de investering in stroomafnemers door trucks, dan kan de CO2-emissie tegen 2025 door trucks al met de helft zijn afgenomen in vergelijking met het rijden op diesel. In 2030 kan zelfs 60% worden voorkomen van alle uitstoot die nu wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstof.

Kernnet

De onderzoekers wijzen erop dat bijna tweederde van alle ritten in het zware vrachtverkeer over de weg in Duitsland zich afspeelt op ongeveer één derde van alle snelwegen. Dat zogenaamde ‘kernnet’ heeft een lengte van vierduizend kilometer.

Het onderzoek concentreerde zich op zeventien trajecten die bijzonder geschikt worden geacht voor de aanleg van bovenleidingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio Hamburg en andere grote agglomeraties. Daarmee moet snel worden begonnen; daarna kan het net worden uitgebreid.

Modal shift

Het wegtransport heeft in Duitsland in het landvervoer een aandeel van ongeveer een derde in de totale uitstoot van broeikasgassen door het verkeer. Het schoonst is spoorvervoer, dat maar een aandeel heeft van 19%.

Maar het zal nooit lukken heel veel meer vervoer van de weg naar het spoor te brengen. Ook bij een radicale ‘modal shift’ blijft het zware vervoer over de weg in de toekomst voor meer dan de helft van de uitstoot verantwoordelijk. Daarom zijn alternatieven nodig voor het vervoer met diesel als brandstof.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement