De voertuigen liggen sinds zondag 1 maart aan de ketting. Belgische opsporingsdiensten hielden op die dag acties bij vestigingen van Vos in Zeebrugge en Pittem. De 89 trucks die op dat moment op de terreinen stonden en een Pools of Roemeens kenteken hadden, zijn in beslag genomen. De vervoerder wordt verdacht van sociale dumping.

Hierbij zouden chauffeurs uit Oost-Europa worden ingezet in West-Europa, terwijl ze volgens Oost-Europese maatstaven worden betaald. Ook zou de aansturing van de chauffeurs niet vanuit Polen of Roemenië gebeuren, maar vanuit België. Dat is niet toegestaan. Tevens zou Vos belastingen en sociale premies hebben ontdoken. De opsporingsdiensten besloten ook om 87 chauffeurs te verhoren.

Betalen borgsom

Over de eerste resultaten van dit onderzoek kan het Arbeidsauditoriaat Gent, een Vlaamse tegenhanger van het OM die is belast met arbeidsrechtelijke zaken, nog weinig zeggen. Wel is duidelijk dat de trucks woensdag nog steeds aan de ketting lagen.

Of de transporteur na het betalen van een borgsom weer over de voertuigen kan beschikken, is onderwerp van onderhandelingen. De bevoegde instanties willen eerst bekijken of ze extra voorwaarden stellen aan de vrijgave. ‘We willen voorkomen dat de vervoerder weer kan beschikken over de trucks, zonder dat er iets verandert’, aldus een woordvoerder.

Over de hoogte van de eventuele borgsom kan het Arbeidsauditoriaat op dit moment niets zeggen. Het hangt mede af van het bedrag dat Vos mogelijk heeft ontdoken. Bovendien kan de borgsom per truck verschillen, omdat het mede afhangt van hoe oud het voertuig is. Als deze zeer recent is gekocht, hangt er een ander prijskaartje aan dan wanneer het voertuig al jaren oud is.

Overigens is nog niet 100% vast komen te staan of Vos daadwerkelijk regels heeft overtreden. Het onderzoek hiernaar loopt nog en duurt waarschijnlijk nog enkele maanden.

Geen kwaad bewust

Het bedrijf zelf is zich van geen kwaad bewust. Directeur Frank Verhoeven is van mening dat het bedrijf zich aan de regels houdt bij het inzetten van de Oost-Europese chauffeurs. Hij geeft aan bereid te zijn volledige klaarheid te verschaffen over de wijze waarop de chauffeurs te werk worden gesteld.

‘Vos Logistics heeft steeds als bedoeling gehad om te zorgen voor correcte werkomstandigheden en een faire beloning voor al haar werknemers en zal dit blijven doen, dit in dialoog met de inspectiediensten.’ Verhoeven hoopt binnen enkele dagen weer over de voertuigen te beschikken.