Op de terreinen van Nedcargo is het een komen en gaan van trucks, meldt Antvelink maandagochtend. ‘Ik zie nu net een colonne met vrachtwagen aan komen rijden. Zo zien we onder meer bij de pastaproducten dat de vraag enorm is. Normaal gesproken hebben we hier weliswaar dagelijks meerdere vrachtwagens van. Maar dat zijn er nu tientallen per dag.’ Niet toevallig, want pasta is juist een van de producten die mensen nu volop inslaan.

Het hamsteren heeft in de supermarkten in de afgelopen dagen grote vormen aangenomen en dat merkt Nedcargo, als bevoorrader, uiteraard ook. ‘Afgelopen week zaten we al op zo’n 25% extra volume. Maar nu is dat gegroeid naar 40%’, legt Antvelink uit. ‘Dit zijn cijfers die je normaal gesproken alleen rond de feestdagen tegenkomt.’

Dus alle verloven van personeel zijn ingetrokken?

Ja, dat klopt. En we hebben ook aan de werknemers een brief gestuurd waarin staat dat het transport van levensmiddelen is aangewezen als een cruciale beroepsgroep, waarvan de kwaliteit van de dienstverlening op peil moet blijven. Dit betekent dus dat werknemers die kinderen hebben, gebruik kunnen blijven maken van de opvang op scholen. We vonden het belangrijk om dit aan het personeel mee te delen, dus we hebben ze gisteren daarover een mededeling verstuurd. We zien gelukkig dat iedereen daar gehoor aan heeft gegeven, want er zijn geen afwezigen vandaag.

Waar zit bij jullie nu de belangrijkste bottleneck?

De meeste drukte zit bij ons in de loodsen. Daar is het lastig om extra personeel aan te nemen. Normaal gesproken huren we uitzendkrachten in bij drukke periode. Maar nu willen we dat niet, omdat we niet weten waar deze uitzendkrachten de afgelopen tijd hebben gewerkt. We willen daarom geen enkel risico lopen en maken alleen gebruik van de vaste uitzendkrachten met wie we toch al werkten. Dit maakt het opschalen wel lastig. Maar de veiligheid gaat voor.

Welke voorzorgsmaatregelen hebben jullie genomen om verspreiding van het virus te vookomen?

We hebben enkele weken geleden al diverse maatregelen genomen. Dus bijvoorbeeld het niesen in je elleboog en het ophangen van desinfecterende middelen op de verschillende locaties van Nedcargo. Ook mogen buitenlandse chauffeurs uit bijvoorbeeld Italië niet meer zelf hun lading lossen. Dat doen wij. Wel mogen ze nog gebruikmaken van onze sanitaire voorzieningen. Ook hebben we ondersteunende afdelingen, zoals finance en customer service, de mogelijkheid gegeven om thuis te werken. Tevens hebben we personeel op het hart gedrukt om thuis te blijven als ze ziekteverschijnselen vertonen.

Een andere belangrijke sector voor jullie ligt nagenoeg stil: de horeca. Wat merken jullie daar nu van?

‘Wij halen ongeveer 30% van onze omzet uit horeca-activiteiten. Die komen nu tot stilstand. Wij hebben vandaag (maandag, red.) de laatste ritten op het programma staan, maar veel orders zijn al geannuleerd. Dat is ook logisch. De horeca ligt volledig plat.

Hadden jullie dit aan zien komen?

‘Nee, eigenlijk niet. We verwachtten wel een omzetdaling. Maar dat alle kroegen dicht gingen, hadden we niet verwacht. Achteraf misschien dom. Maar pas toen de aankondiging kwam van Trump dat hij een vliegverbod ging instellen voor Europeanen die naar Amerika wilde, zijn we de noodscenario’s uit de kast gaan trekken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de chauffeurs die normaal de horeca bevoorraden nu inzetten in de supermarkttak. De vervoerscapaciteit blijft bij ons dus op peil. Ook moet ik zeggen dat als de sluiting van de horeca beperkt blijft tot de aangekondigde drie weken, de gevolgen voor ons nog wel zijn te overzien. Maar als het langer gaat duren, wordt het penibel.

Heb je al werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel?

‘We kijken daar wel naar. Maar als het bij een sluiting van drie weken blijft, hoop ik dat het niet nodig is. Sowieso kom je pas na enkele weken in aanmerking voor werktijdverkorting. Maar de administratie hiervoor zijn we nu wel in orde aan het brengen.

Vrees je grote gevolgen als deze situatie lang aanhoudt?

Voor de horeca-activiteiten is het lastig ais de sluiting van cafés en restaurants lang duurt. Maar voor de supermarkttak valt het waarschijnlijk mee. Mensen moeten toch blijven eten. Wel verwacht ik een tijdelijke terugval als het hamsteren op een gegeven moment stopt. Mensen gaan immers niet ineens 40% meer eten. En stel dat het virus zorgt voor een langdurige financiële crisis, dan blijven de supermarktverkopen waarschijnlijk toch op peil. In zo’n situatie gaan andere sectoren, bijvoorbeeld het autotransport of het vervoer van elektronische producten, meer pijn ondervinden