Het gaat dan om de zogeheten TOGS-regeling, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Dit is een eenmalige uitkering van vierduizend euro, als ondersteuning bij het betalen van de vaste lasten, bijvoorbeeld huur van een bedrijfspand of voertuig. Deze regeling staat echter niet open voor alle sectoren, maar alleen voor die branches die het hardst zijn getroffen. Op 28 maart maakte het kabinet een eerste lijst met sectoren bekend waarvoor deze regeling geldt. Dinsdag 7 april volgde een uitbreiding van die lijst.

Hoewel veel wegtransporteurs tientallen procenten omzet verloren en in sommige deelmarkten zelfs 80 tot 90% van hun omzet zijn kwijtgeraakt in korte tijd, zijn deze bedrijven niet in de TOGS-lijst opgenomen; niet in de eerste lijst en niet in de aanvulling van dinsdag. Dit brengt de vreemde situatie met zich mee, dat bijvoorbeeld horecabedrijven en hun groothandels wel recht hebben op deze tegemoetkoming, maar de horecavervoerders weer niet. Ditzelfde geldt voor de eveneens hard getroffen sierteeltbranche.

Hoewel het ‘slechts’ om vierduizend euro gaat, kan dit toch voor verlichting zorgen. Zeker bij kleine vervoerders en eigen rijders, die nu amper nog opdrachten krijgen, maar hun kosten voor bijvoorbeeld het huren van een truck zien doorlopen. Het bedrijf waar de vervoerder de truck van huurt, krijgt de tegemoetkoming overigens weer wel.

Premier Rutte en Koningin Maxima bezochten de afgelopen dagen enkele zwaar getroffen vervoerders. De gedupeerde ondernemers is een hart onder de riem gestoken en Rutte sprak nadrukkelijk zijn dank uit en gaf een groot compliment aan de sector. Een extra tegemoetkoming van vierduizend euro was bij deze bezoeken een mooie blijk van waardering geweest. Helaas moeten de vervoerders het doen met mooie woorden en een handdruk.